U bent hier

Loopbaan binnen het Vlaams Parlement

Fracties
 • Open Vld (situatie op 18 juni 2019)
 • Open Vld (1 januari 2019 - 25 mei 2019)
 • Open Vld (2 mei 2016 - 3 mei 2016)
 • Open Vld (17 juni 2014 - 10 oktober 2014)
 • Open Vld (30 juni 2009 - 24 mei 2014)
Vlaams volksvertegenwoordiger Kieskring West-Vlaanderen (situatie op 26 mei 2019)
 • Bureau (vierde ondervoorzitter situatie op 18 juni 2019)
 • Uitgebreid Bureau (vierde ondervoorzitter situatie op 18 juni 2019)
 • Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media (plaatsvervangend lid situatie op 9 oktober 2019)
 • Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid (plaatsvervangend lid situatie op 9 oktober 2019)
 • Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie (plaatsvervangend lid situatie op 9 oktober 2019)
 • Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme (plaatsvervangend lid situatie op 30 september 2020)
 • Commissie voor de bestrijding van gewelddadige radicalisering (plaatsvervangend lid situatie op 28 april 2021)
 • Controlecommissie voor Regeringsmededelingen (vast lid situatie op 9 oktober 2019)
 • Deontologische Commissie (vast lid situatie op 9 oktober 2019)
 • Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering (vast lid situatie op 14 oktober 2020)
 • Commissie voor Reglement en Samenwerking (vierde ondervoorzitter situatie op 9 oktober 2019)
 • Vlaamse Controlecommissie voor de Verkiezingsuitgaven (tweede ondervoorzitter situatie op 13 november 2019)
 • Vlaamse Opvolgingscommissie voor de Vermogens- en Mandatenaangifte (voorzitter situatie op 19 december 2019)
 • Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering (plaatsvervangend lid 30 september 2020 - 14 oktober 2020)
 • Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme (vast lid 9 oktober 2019 - 30 september 2020)
 • Vlaamse Opvolgingscommissie voor de Vermogens- en Mandatenaangifte (vast lid 9 oktober 2019 - 19 december 2019)
 • Vlaamse Controlecommissie voor de Verkiezingsuitgaven (vast lid 9 oktober 2019 - 12 november 2019)
 • Commissie ad hoc (vast lid 18 juni 2019 - 11 oktober 2019)
Vlaams volksvertegenwoordiger Kieskring West-Vlaanderen (1 januari 2019 - 25 mei 2019)
 • Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid (plaatsvervangend lid 9 januari 2019 - 25 mei 2019)
 • Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid (plaatsvervangend lid 9 januari 2019 - 25 mei 2019)
 • Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn (tweede ondervoorzitter 9 januari 2019 - 25 mei 2019)
Vlaams volksvertegenwoordiger Kieskring West-Vlaanderen (2 mei 2016 - 3 mei 2016)

Vlaams volksvertegenwoordiger Kieskring West-Vlaanderen (25 mei 2014 - 10 oktober 2014)
 • Uitgebreid Bureau (fractievoorzitter, lid 25 juni 2014 - 10 oktober 2014)
 • Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media (plaatsvervangend lid 24 september 2014 - 10 oktober 2014)
 • Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid (plaatsvervangend lid 24 september 2014 - 10 oktober 2014)
 • Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting (vast lid 24 september 2014 - 10 oktober 2014)
 • Commissie voor Reglement en Samenwerking (vast lid 24 september 2014 - 10 oktober 2014)
 • Controlecommissie voor Regeringsmededelingen (vast lid 24 september 2014 - 10 oktober 2014)
 • Deontologische Commissie (vast lid 24 september 2014 - 10 oktober 2014)
 • Commissie voor de Vervolgingen (lid 24 september 2014 - 10 oktober 2014)
 • Commissie ad hoc (vast lid 26 juli 2014 - 23 september 2014)
Vlaams volksvertegenwoordiger Kieskring West-Vlaanderen (7 juni 2009 - 24 mei 2014)
 • Uitgebreid Bureau (fractievoorzitter, lid 16 september 2013 - 24 mei 2014)
 • Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden en Internationale Samenwerking (plaatsvervangend lid 28 september 2009 - 24 mei 2014)
 • Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid (plaatsvervangend lid 26 januari 2011 - 24 mei 2014)
 • Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting (vast lid 25 september 2013 - 24 mei 2014)
 • Commissie voor Reglement en Samenwerking (vast lid 25 september 2013 - 24 mei 2014)
 • Controlecommissie voor Regeringsmededelingen (vast lid 25 september 2013 - 24 mei 2014)
 • Deontologische Commissie (vast lid 25 september 2013 - 24 mei 2014)
 • Vlaamse Controlecommissie voor de Verkiezingsuitgaven (vast lid 25 september 2013 - 24 mei 2014)
 • Vlaamse Opvolgingscommissie voor de Vermogens- en Mandatenaangifte (vast lid 25 september 2013 - 24 mei 2014)
 • Commissie voor de Vervolgingen (lid 25 september 2013 - 24 mei 2014)
 • Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media (plaatsvervangend lid 28 september 2009 - 24 september 2013)
 • Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting (plaatsvervangend lid 5 oktober 2011 - 24 september 2013)
 • Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid (plaatsvervangend lid 28 september 2009 - 28 september 2010)

Parlementair werk

Meer informatie

Geboren te Oostende op 4 mei 1962
Politieke loopbaan (buiten het Vlaams Parlement)
Lokale mandaten
 • burgemeester Oostende (situatie op 1 januari 2019)
 • gemeenteraadslid Oostende (situatie op 2 januari 2001)
 • gemeenteraadslid Oostende (2 januari 1989 - 28 september 1990)
 • voorzitter van de gemeenteraad Oostende (16 oktober 2014 - 19 februari 2017)
 • voorzitter van de gemeenteraad Oostende (2 januari 2007 - 2 januari 2013)
 • eerste schepen (titelvoerend) Oostende (11 oktober 2014 - 31 december 2018)
 • eerste schepen Oostende (2 januari 2013 - 10 oktober 2014)
Federale mandaten
 • gemeenschapssenator (16 juli 2009 - 2 januari 2013)
 • volksvertegenwoordiger kieskring West-Vlaanderen (10 juni 2007 - 29 juni 2009)
 • volksvertegenwoordiger kieskring West-Vlaanderen (18 mei 2003 - 9 juni 2007)
Europese mandaten
 • vast lid van de Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad (24 september 2014 - 10 oktober 2014)
 • vast lid van de Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad (7 juni 2009 - 24 mei 2014)
 • plaatsvervangend lid van de Benelux Interparlementaire Assemblee (situatie op 19 december 2019)
 • vast lid van de Benelux Interparlementaire Assemblee (6 december 2019 - 18 december 2019)
Minister
 • viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Begroting, Financiën en Energie (4 mei 2016 - 31 december 2018)
 • staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee (11 oktober 2014 - 1 mei 2016)
Beroep
 • directielid, Anhyp NV (1985 - 1999)
 • adviseur-woordvoerder, Vlaamse regering (2000 - 2003)

Contact

Privé (Correspondentieadres)

Distellaan 76
8400 OOSTENDE

Privé

Distellaan 76
8400 OOSTENDE
GSM: +32 475 70 51 41