U bent hier

Loopbaan binnen het Vlaams Parlement

Fracties
 • N-VA (sinds 26 mei 2019)
 • N-VA (25 mei 2014 - 25 mei 2019)
Vlaams volksvertegenwoordiger Kieskring West-Vlaanderen (sinds 26 mei 2019)
 • Commissie ad hoc (plaatsvervangend lid sinds 18 juni 2019)
Vlaams volksvertegenwoordiger Kieskring West-Vlaanderen (25 mei 2014 - 25 mei 2019)
 • Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting (plaatsvervangend lid 24 september 2014 - 25 mei 2019)
 • Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn (vast lid 24 september 2014 - 25 mei 2019)
 • Commissie voor de opvolging van het klimaatbeleid in Vlaanderen (vast lid 17 februari 2016 - 25 mei 2019)
 • Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid (vast lid 26 september 2016 - 25 mei 2019)
 • Commissie voor Onderwijs (plaatsvervangend lid 24 september 2014 - 25 september 2016)
 • Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid (voorzitter 24 september 2014 - 25 september 2016)

Parlementair werk

Meer informatie

Geboren te Brugge op 20 juli 1981
Politieke loopbaan (buiten het Vlaams Parlement)
Lokale mandaten
 • gemeenteraadslid Kortrijk (sinds 3 januari 2019)
 • schepen van Cultuur Kortrijk (sinds 3 januari 2019)
Beroep
 • directeur, Unizo (2006 - 2013)
 • raadgever, kabinet viceminister-president van de Vlaamse regering en Vlaams minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand (2014 - 2014)
Diploma's
 • Master in Business Administration (MBA) cum laude, Vlerick Business School (2016)
 • master in de wijsbegeerte cum laude, Universiteit Gent (2005)

Contact

Privé (Correspondentieadres)

Spinnerijkaai 45/205
8500 KORTRIJK

Kantoor

Leuvenseweg 86
1000 BRUSSEL
GSM: +32 484 63 44 96