U bent hier

Loopbaan binnen het Vlaams Parlement

Fracties
 • N-VA (sinds 25 mei 2014)
Vlaams volksvertegenwoordiger Kieskring West-Vlaanderen (sinds 25 mei 2014)
 • Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn (vast lid sinds 24 september 2014)
 • Commissie voor de opvolging van het klimaatbeleid in Vlaanderen (vast lid sinds 17 februari 2016)
 • Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid (vast lid sinds 26 september 2016)
 • Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting (plaatsvervangend lid sinds 24 september 2014)
 • Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid (voorzitter 24 september 2014 - 25 september 2016)
 • Commissie voor Onderwijs (plaatsvervangend lid 24 september 2014 - 25 september 2016)

Parlementair werk

Meer informatie

Geboren te Brugge op 20 juli 1981
Politieke loopbaan (buiten het Vlaams Parlement)
Lokale mandaten
 • gemeenteraadslid Kortrijk (sinds 3 januari 2019)
 • schepen Kortrijk (sinds 3 januari 2019)
Beroep
 • directeur, Unizo (2006 - 2013)
 • adviseur, Kabinet viceminister-president van de Vlaamse regering en Vlaams minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand (2014 - 2014)
Diploma's
 • Master of Business Administration (MBA) cum laude, Vlerick Business School (2016)
 • Master Wijsbegeerte cum laude, UGent (2005)

Contact

Kantoor (Correspondentieadres)

Leuvenseweg 86
1000 BRUSSEL

Privé

Spinnerijkaai 45/205
8500 KORTRIJK
GSM: +32 484 63 44 96