U bent hier

Loopbaan binnen het Vlaams Parlement

Fracties
  • N-VA (sinds 26 mei 2019)
  • N-VA (25 mei 2014 - 25 mei 2019)
  • N-VA (26 november 2013 - 24 mei 2014)
  • Open Vld (30 juni 2009 - 25 november 2013)
  • Open Vld (5 juli 2007 - 6 juni 2009)
  • VLD-Vivant (13 juni 2004 - 4 juli 2007)
Vlaams volksvertegenwoordiger Kieskring Antwerpen (sinds 26 mei 2019)
  • Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie (plaatsvervangend lid sinds 9 oktober 2019)
  • Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie (plaatsvervangend lid sinds 9 oktober 2019)
  • Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken (vast lid sinds 9 oktober 2019)
Vlaams volksvertegenwoordiger Kieskring Antwerpen (25 mei 2014 - 25 mei 2019)
  • Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting (plaatsvervangend lid 24 september 2014 - 25 mei 2019)
  • Commissie voor de bestrijding van gewelddadige radicalisering (plaatsvervangend lid 14 januari 2015 - 25 mei 2019)
  • Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid (plaatsvervangend lid 26 september 2016 - 25 mei 2019)
  • Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken (vast lid 24 september 2014 - 25 mei 2019)
  • Commissie ad hoc (vast lid 26 juli 2014 - 23 september 2014)
  • Bureau (secretaris 25 juni 2014 - 24 juli 2014)
  • Uitgebreid Bureau (secretaris 25 juni 2014 - 24 juli 2014)
Vlaams volksvertegenwoordiger Kieskring Antwerpen (30 juni 2009 - 24 mei 2014)
  • Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken (plaatsvervangend lid 28 september 2009 - 24 mei 2014)
  • Commissie voor Economie, Economisch Overheidsinstrumentarium, Innovatie, Wetenschapsbeleid, Werk en Sociale Economie (vast lid 4 december 2013 - 24 mei 2014)
  • Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Decreetsevaluatie, Inburgering en Toerisme (voorzitter 28 september 2009 - 3 december 2013)
  • Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad (plaatsvervangend lid 28 september 2009 - 25 november 2013)
  • Opvolgingsommissie Versnelling Maatschappelijk Belangrijke Investeringsprojecten (plaatsvervangend lid 22 november 2010 - 25 november 2013)
  • Commissie ad hoc Versnelling Maatschappelijk Belangrijke Investeringsprojecten (plaatsvervangend lid 25 november 2009 - 3 maart 2010)
  • Commissie ad hoc (vast lid 15 juli 2009 - 27 september 2009)
Vlaams volksvertegenwoordiger Kieskring Antwerpen (13 juni 2004 - 6 juni 2009)
  • Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting (plaatsvervangend lid 27 september 2004 - 6 juni 2009)
  • Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie (vast lid 27 september 2004 - 6 juni 2009)
  • Commissie voor de Vervolgingen (lid 27 september 2004 - 6 juni 2009)
  • Commissie voor Economie, Werk en Sociale Economie (secretaris 29 september 2004 - 6 juni 2009)
  • Commissie ad hoc Energiearmoede (plaatsvervangend lid 5 oktober 2005 - 16 april 2008)
  • Commissie ad hoc (plaatsvervangend lid 23 juli 2004 - 29 september 2004)
  • Commissie voor Economie, Werk en Sociale Economie (vast lid 27 september 2004 - 28 september 2004)

Parlementair werk

Meer informatie

Geboren te Antwerpen op 4 februari 1979
Politieke loopbaan (buiten het Vlaams Parlement)
Lokale mandaten
  • gemeenteraadslid Antwerpen (sinds 7 januari 2019)
  • gemeenteraadslid Antwerpen (1 januari 2007 - 21 april 2011)
  • lid van de districtsraad Antwerpen (1 januari 2001 - 31 december 2006)
  • schepen Antwerpen (sinds 7 januari 2019)
Federale mandaten
  • deelstaatsenator (3 juli 2014 - 7 januari 2019)
Andere functies
  • lid raad van bestuur Havenbedrijf (1 januari 2007 - 1 januari 2011)
  • lid raad van bestuur Havenbedrijf (22 september 2014 - 14 december 2015)
Diploma's
  • postgraduaat corporate finance, KU Leuven (2012)
  • licentie rechten, UA (2002)
  • Latijn-wiskunde, IDCO (1997)
Interesses
  • infrastructuur
  • openbare werken
  • economie
  • tewerkstelling
  • havens
  • mobiliteit