U bent hier

Dinsdag 25 februari zijn de website en de webservices niet beschikbaar

Op dinsdag 25 februari zijn de website www.vlaamsparlement.be en de webservices niet beschikbaar.
Er is een technisch onderhoud van alle informaticasystemen.
De werken starten om 09:00u en duren waarschijnlijk de hele dag.
Om de impact van de onderhoudswerken te beperken, is dit in het krokusreces ingepland.
Onze excuses.

Plenaire vergadering

donderdag 24 april 2014, 10.00u

Voorzitter
Rouwhulde
De voorzitter

Dames en heren, beste collega’s, CVP-politicus en minister van staat Jos Chabert is op 9 april jongstleden overleden. Hij was lid van de Cultuurraad en de Vlaamse Raad, van 1971 tot 1991. In 1999 was hij ook kortstondig lid van het Vlaams Parlement. Hij legde op 6 juli 1999 in dit halfrond zijn eed af als Vlaams volksvertegenwoordiger en werd vrijwel onmiddellijk vervangen toen hij op 14 juli lid werd van de Brusselse Regering.

Jos Chabert was een politicus die hield van Brussel. Hij was minzaam, welbespraakt en een onvermoeid pleitbezorger van de dialoog tussen de gemeenschappen.

Geboren in Etterbeek op 16 maart 1933 studeerde hij rechten aan de Katholieke Universiteit van Leuven. Hij werd advocaat bij het hof van beroep in Brussel en zette in 1965, als schepen in Meise, de stap naar de politiek. In 1968 deed hij zijn intrede in de Kamer. Hij werd er drie jaar later CVP-fractieleider, een functie die hij ook waarnam in de pas opgerichte Nederlandse Cultuurraad.

Tijdens de woelige jaren 70 was hij lid van meerdere nationale regeringen. In 1973 was hij bevoegd voor Nederlandse Cultuur en Vlaamse Aangelegenheden en tussen 1974 en 1981 beheerde hij Verkeerswezen, Openbare Werken en Institutionele Hervormingen. Nadien zocht hij vaak het buitenland op, als Belgisch vertegenwoordiger bij de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties en als Belgisch commissaris-generaal voor de wereldtentoonstelling in Japan. Hij was rechtstreeks verkozen senator voor Brussel van 1974 tot 1991.

Met de oprichting van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest keerde hij terug op het voorplan: vanaf 1989 en gedurende vijftien jaar als lid van de Brusselse Regering, van 2000 tot 2002 ook als voorzitter van het Europese Comité van de Regio’s, en van 2004 tot 2006 als eerste ondervoorzitter in het Brussels Parlement.

In 2009 nam hij afscheid van de politiek.

Dames en heren, Jos Chabert ging de geschiedenis in als een van de langstzittende ministers in het naoorlogse België. Vanaf de eerste rij maakte hij de opeenvolgende staatshervormingen mee en gaf hij mee vorm aan het Brussels Gewest. Hij stelde zich behendig en behoedzaam op in het overleg tussen de gemeenschappen en voelde zich aangetrokken tot een politiek die dicht bij de mensen stond.

Zelf was hij fier over zijn maatregelen voor meer verkeersveiligheid en over zijn inzet voor een open en leefbaar Brussel, dat hij een belangrijke, Europese rol zag spelen.

In het Vlaams Parlement zal hij blijvend herinnerd worden als de eerste fractieleider voor de CVP en als de initiatiefnemer van het eerste voorstel van decreet dat de Cultuurraad in zijn openbare vergadering in bespreking nam en goedkeurde. Het decreet regelde het gebruik van de Nederlandse taal bij de eedaflegging.

Dames en heren, in naam van deze plenaire vergadering betuig ik mijn oprechte deelneming aan zijn familie en nabestaanden.

Ik verzoek eenieder een ogenblik van stilte in acht te nemen.

– De Vlaamse volksvertegenwoordigers nemen enkele ogenblikken stilte in acht.

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.