U bent hier

De voorzitter

Hoofdelijke stemming

Dames en heren, aan de orde is de hoofdelijke stemming over de motie.

Mevrouw Dillen heeft het woord.

Mevrouw Marijke Dillen

Voorzitter, ik moet het Vlaams Parlement niet overtuigen van de ernstige problematiek van de onaanvaardbare wachtlijsten in de sector van personen met een handicap, die al veel te lang aansleept. Ik ga ervan uit dat iedereen het Europees Sociaal Handvest kent, waardoor ons land verplicht is zijn inwoners toegang te geven tot welzijnsdiensten. Het is de bevoegdheid van het Europees Comité voor Sociale Rechten om hierop toe te zien.

Welnu, op 26 maart van dit jaar – het is pas gepubliceerd op 27 juli – is er een duidelijke beslissing van het  Europees Comité voor Sociale Rechten, die ons land veroordeelt. Ik citeer uit een zeer uitvoerige beslissing: “Geen enkele rechtvaardiging aangehaald door de regering betreffende haar tekortkoming in het voorzien van een voldoende aantal plaatsen in dagcentra en overnachtingscentra voor volwassen gehandicapte personen met een grote ondersteuningsnood, zodat deze personen niet worden uitgesloten van toegang tot deze vorm van maatschappelijke dienstverlening is weerhouden. Bijgevolg zegt het Comité dat dit verzuim een schending vormt van het handvest.”

Collega’s, het is de plicht van de Vlaamse overheid de uitspraken van het Europees Comité voor Sociale Rechten te respecteren en het Europees Sociaal Handvest uit te voeren. Daarom vraag ik u deze motie te steunen.

De voorzitter

Begin van de stemming.

Stemming nr. 3

Ziehier het resultaat:

  92 leden hebben aan de stemming deelgenomen;
  15 leden hebben ja geantwoord;
  49 leden hebben neen geantwoord;
  28 leden hebben zich onthouden.

Dientengevolge neemt het Vlaams Parlement de motie niet aan.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.