U bent hier

De voorzitter

Algemene bespreking

Dames en heren, aan de orde is het ontwerp van decreet houdende de omvorming van het Havenbedrijf Gent tot een naamloze vennootschap van publiek recht.

De algemene bespreking is geopend.

De heer de Kort heeft het woord.

De heer Dirk de Kort

Er zullen in de toekomst aan deze plenaire vergadering nog andere wijzigingen aan het Havendecreet worden voorgelegd. Hier betreft het enkel een mogelijkheid voor het Havenbedrijf Gent om zich om te vormen naar een nv van publiek recht. Ik wil daarvoor de goedkeuring van dit parlement vragen.

De voorzitter

De heer Deckmyn heeft het woord.

De heer de Kort heeft daarnet al gezegd dat dit ontwerp van decreet als bedoeling heeft om het Havenbedrijf Gent om te vormen tot een nv van publiek recht. Dat een dergelijke beslissing de haven van Gent extra troeven kan bezorgen en slagkrachtiger kan maken, zal ik hier uiteraard niet ontkennen. Toch wil ik hier een principiële opmerking maken die ook al in de commissie is gemaakt. Het goedkeuren van dit ontwerp van decreet betekent dat men het mogelijk maakt om artikel 19ter van het Havendecreet te omzeilen. Dat heeft te maken met de samenstelling van de raad van bestuur Nu wordt het mogelijk om bepaalde partijen uit te sluiten wat voordien niet kon. U begrijpt dat dit een belangrijke bezorgdheid is. Elke partij uit de Gentse gemeenteraad werd in het verleden immers vertegenwoordigd in die raad van bestuur van de Gentse haven. Ik heb uit de bespreking in de commissie begrepen dat dit niet de bedoeling zou zijn van deze decreetswijziging, waarvan akte. Vandaar dat mijn partij dit ontwerp van decreet wel zal goedkeuren maar ikzelf me als signaal zal onthouden.

De voorzitter

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

De algemene bespreking is gesloten.

De voorzitter

Artikelsgewijze bespreking

Dames en heren, aan de orde is de artikelsgewijze bespreking van het ontwerp van decreet.

De door de commissie aangenomen tekst wordt als basis voor de bespreking genomen. (Zie Parl.St. Vl.Parl. 2012-13, nr. 2124/3)

De artikelen 1 tot en met 9 worden zonder opmerkingen aangenomen.

De artikelsgewijze bespreking is gesloten.

We zullen straks de hoofdelijke stemming over het ontwerp van decreet houden.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.