U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 6 februari 2013, 14.01u

van Jo Vandeurzen, verslag door Peter Gysbrechts en Danielle Godderis-T'Jonck
1814 (2012-2013) nr. 1
De voorzitter

Bespreking

Dames en heren, aan de orde is de nota van de Vlaamse Regering Gezondheidsdoelstelling ‘Preventie van zelfdoding’ en Vlaams actieplan 2012-2020, ingediend door de heer Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.

De bespreking is geopend.

Minister Vandeurzen is onderweg.

Mevrouw Godderis, verslaggever, heeft het woord.

Danielle Godderis-T'Jonck

Voorzitter, de voorliggende gezondheidsdoelstelling ‘Preventie van zelfdoding’ en het Vlaams actieplan 2012-2020 zijn tot stand gekomen na de Gezondheidsconferentie Suïcidepreventie in het najaar van 2011 en na een grondige evaluatie van de strategieën die aan de basis van het vorig plan lagen. Er is gestreefd naar een integratie van de gebruikte strategieën in de nieuwe initiatieven en naar aandacht voor nieuwe doelgroepen. De gezondheidsdoelstelling en het actieplan vloeien voort uit een ruime bevraging. Experts en het maatschappelijk middenveld zijn sterk bij de voorbereiding betrokken.

Tijdens de Gezondheidsconferentie Suïcidepreventie is de Vlaamse gezondheidsdoelstelling als volgt geformuleerd: “De sterfte door zelfdoding bij mannen en vrouwen moet tegen 2020 verminderd zijn met 20 procent ten opzichte van 2000.”

Het nieuwe Vlaams actieplan 2012-2020 schept een kader om bijkomende inspanningen te leveren en op die manier de beoogde doelstelling te bereiken.

Het actieplan moet een kapstok worden voor suïcidepreventie in de komende jaren. Het voorziet binnen de vijf voorziene preventiestrategieën in bestaande acties die worden gecontinueerd maar er wordt ook voldoende ruimte gelaten voor nieuwe acties en een dynamische invulling van het suïcidepreventieplan in Vlaanderen. Zo wordt bijvoorbeeld voorzien in een overkoepelende portaalsite, die zowel informatie als onlinehulpverlening efficiënt samenbrengt.

Tijdens de interessante hoorzitting over het plan konden de leden van de commissie Welzijn ook vaststellen dat het voorliggende actieplan breed wordt gedragen door de verschillende actoren in het werkveld en dat ze daarbij hun bereidwilligheid bevestigden om mee te helpen aan de uitvoering van het plan. Het plan werd niet alleen omschreven als onderbouwd en realistisch maar ook innoverend. Tijdens de bespreking in de commissie kon het actieplan ook op de goedkeuring rekenen van de verschillende fracties, getuige de unanieme goedkeuring van de gezondheidsdoelstelling ‘Preventie van suïcide’ door de aanwezige leden.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is geopend met een beperkt aantal plaatsen. Bezoekers die een plenaire vergadering willen bijwonen, sturen een mailtje naar 
onthaal@vlaamsparlement.be met daarin naam en geboortedatum.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.