U bent hier

De voorzitter

Hoofdelijke stemming

Dames en heren, aan de orde is de hoofdelijke stemming over het ontwerp van decreet.

Stemming nr. 1

Het resultaat wat betreft de gemeenschapsaangelegenheden is als volgt:

101 leden hebben aan de stemming deelgenomen;

59 leden hebben ja geantwoord;

42 leden hebben neen geantwoord.

Het resultaat wat betreft de gewestaangelegenheden is als volgt:

97 leden hebben aan de stemming deelgenomen;

57 leden hebben ja geantwoord;

40 leden hebben neen geantwoord.

Dientengevolge neemt het Vlaams Parlement het ontwerp van decreet aan. Het zal aan de Vlaamse Regering ter bekrachtiging worden overgezonden.

De heer Vereeck heeft het woord.

Lode Vereeck

Voorzitter, dat is nu al elk jaar zo dat deze meerderheid er niet in slaagt om hier een meerderheid aanwezig te laten zijn bij de stemming over wat uiteindelijk toch het belangrijkste document is, het belangrijkste decreet, namelijk de begroting. Het is een pure schande. Daarom zal mijn fractie dan ook het halfrond verlaten.

De voorzitter

De heer van Rouveroij heeft het woord.

Sas van Rouveroij

Het is inderdaad een pure schande. Ik sluit me aan bij de ergernis van de heer Vereeck. Ook mijn fractie zal het halfrond verlaten.

De voorzitter

De heer Van Hauthem heeft het woord.

Joris Van Hauthem

Voorzitter, wij zullen eveneens het halfrond verlaten. Het geeft geen pas dat na twee dagen debat heel veel mensen hier gebleven zijn, dat de vergadering speciaal is geschorst omdat een aantal leden van de meerderheid, die blijkbaar elders moeten zijn, niet aanwezig zijn en dat de meerderheid dan nog niet in aantal is voor de stemming over een begroting. Dit is beschamend voor de meerderheid.

– Open VLD, het Vlaams Belang, LDD en Groen verlaten het halfrond.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.