U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 24 oktober 2012, 14.00u

van Marino Keulen, Lydia Peeters, Patricia Ceysens, Fientje Moerman, Filip Anthuenis, Dirk Van Mechelen en Sas van Rouveroij
1783 (2012-2013) nr. 1
De voorzitter

Hoofdelijke stemming (Voortzetting)

Dames en heren, aan de orde is de hoofdelijke stemming over de motie.

Door de heer van Rouveroij werd hierop een amendement ingediend. Hij stelt voor om in de motie het punt 3 te schrappen. We spreken ons eerst over dit amendement uit.

Aan de orde is de stemming over amendement nr. 1, van de heer van Rouveroij.

Stemming nr. 5

Ziehier het resultaat:

107 leden hebben aan de stemming deelgenomen;

86 leden hebben ja geantwoord;

5 leden hebben neen geantwoord;

16 leden hebben zich onthouden.

Het amendement is aangenomen.

Aan de orde is de hoofdelijke stemming over de aldus geamendeerde motie.

Stemming nr. 6

Ziehier het resultaat:

109 leden hebben aan de stemming deelgenomen;

103 leden hebben ja geantwoord;

6 leden hebben zich onthouden.

Dientengevolge neemt het Vlaams Parlement de motie aan. Ze zal aan de Vlaamse Regering worden overgezonden.

Regeling van de werkzaamheden
van Lode Vereeck, Ivan Sabbe, Boudewijn Bouckaert, Peter Reekmans, Ulla Werbrouck en Patricia De Waele
1784 (2012-2013) nr. 1

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.