U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 24 oktober 2012, 14.00u

van Marino Keulen, Lydia Peeters, Patricia Ceysens, Fientje Moerman, Filip Anthuenis, Dirk Van Mechelen en Sas van Rouveroij
1783 (2012-2013) nr. 1
De voorzitter

Hoofdelijke stemming (Voortzetting)

Dames en heren, aan de orde is de hoofdelijke stemming over de motie.

Door de heer van Rouveroij werd hierop een amendement ingediend. Hij stelt voor om in de motie het punt 3 te schrappen. We spreken ons eerst over dit amendement uit.

Aan de orde is de stemming over amendement nr. 1, van de heer van Rouveroij.

Stemming nr. 5

Ziehier het resultaat:

107 leden hebben aan de stemming deelgenomen;

86 leden hebben ja geantwoord;

5 leden hebben neen geantwoord;

16 leden hebben zich onthouden.

Het amendement is aangenomen.

Aan de orde is de hoofdelijke stemming over de aldus geamendeerde motie.

Stemming nr. 6

Ziehier het resultaat:

109 leden hebben aan de stemming deelgenomen;

103 leden hebben ja geantwoord;

6 leden hebben zich onthouden.

Dientengevolge neemt het Vlaams Parlement de motie aan. Ze zal aan de Vlaamse Regering worden overgezonden.

Regeling van de werkzaamheden
van Lode Vereeck, Ivan Sabbe, Boudewijn Bouckaert, Peter Reekmans, Ulla Werbrouck en Patricia De Waele
1784 (2012-2013) nr. 1

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.