U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 4 juli 2012, 19.01u

van de Vlaamse Regering
1603 (2011-2012) nr. 1
De voorzitter

Aangehouden stemmingen

Dames en heren, aan de orde zijn de aangehouden stemmingen.

Aan de orde is de stemming over amendement 4 van mevrouw Dillen en de heren Van Hauthem, Creyelman, Wienen en Penris op artikel 43.

Stemming nr. 26

Ziehier het resultaat:

108 leden hebben aan de stemming deelgenomen;

15 leden hebben ja geantwoord;

93 leden hebben neen geantwoord.

Het amendement is niet aangenomen.

Aan de orde is de stemming over amendement 3 van mevrouw Dillen en de heren Van Hauthem, Creyelman, Wienen en Penris op artikel 43.

Stemming nr. 27

Ziehier het resultaat:

109 leden hebben aan de stemming deelgenomen;

15 leden hebben ja geantwoord;

94 leden hebben neen geantwoord.

Het amendement is niet aangenomen.

Aan de orde is de stemming over artikel 43.

Stemming nr. 28

Ziehier het resultaat:

109 leden hebben aan de stemming deelgenomen;

62 leden hebben ja geantwoord;

43 leden hebben neen geantwoord;

4 leden hebben zich onthouden.

Artikel 43 is aangenomen.

Aan de orde is de stemming over amendement 5 van mevrouw Dillen en de heren Van Hauthem, Creyelman, Wienen en Penris op artikel 46.

Stemming nr. 29

Ziehier het resultaat:

109 leden hebben aan de stemming deelgenomen;

15 leden hebben ja geantwoord;

94 leden hebben neen geantwoord.

Het amendement is niet aangenomen.

Aan de orde is de stemming over artikel 46.

Stemming nr. 30

Ziehier het resultaat:

109 leden hebben aan de stemming deelgenomen;

62 leden hebben ja geantwoord;

43 leden hebben neen geantwoord;

4 leden hebben zich onthouden.

Artikel 46 is aangenomen.

Aan de orde is de stemming over amendement 6 van mevrouw Dillen en de heren Van Hauthem, Creyelman, Wienen en Penris tot vervanging van artikel 62.

Stemming nr. 31

Het resultaat wat betreft de gemeenschapsaangelegenheden is volgt:

109 leden hebben aan de stemming deelgenomen;

15 leden hebben ja geantwoord;

94 leden hebben neen geantwoord.

Het resultaat wat betreft de gewestaangelegenheden is volgt:

103 leden hebben aan de stemming deelgenomen;

15 leden hebben ja geantwoord;

88 leden hebben neen geantwoord.

Het amendement is niet aangenomen.

Aan de orde is de stemming over artikel 62.

Stemming nr. 32

Het resultaat wat betreft de gemeenschapsaangelegenheden is volgt:

109 leden hebben aan de stemming deelgenomen;

62 leden hebben ja geantwoord;

43 leden hebben neen geantwoord;

4 leden hebben zich onthouden.

Het resultaat wat betreft de gewestaangelegenheden is volgt:

103 leden hebben aan de stemming deelgenomen;

59 leden hebben ja geantwoord;

40 leden hebben neen geantwoord;

4 leden hebben zich onthouden.

Artikel 62 is aangenomen.

De voorzitter

Hoofdelijke stemming

Dames en heren, aan de orde is de hoofdelijke stemming over het ontwerp van decreet.

Stemming nr. 33

Het resultaat wat betreft de gemeenschapsaangelegenheden is volgt:

109 leden hebben aan de stemming deelgenomen;

62 leden hebben ja geantwoord;

28 leden hebben neen geantwoord;

19 leden hebben zich onthouden.

Het resultaat wat betreft de gewestaangelegenheden is volgt:

103 leden hebben aan de stemming deelgenomen;

59 leden hebben ja geantwoord;

25 leden hebben neen geantwoord;

19 leden hebben zich onthouden.

Dientengevolge neemt het Vlaams Parlement het ontwerp van decreet aan. Het zal aan de Vlaamse Regering ter bekrachtiging worden overgezonden.

Mevrouw Dillen heeft het woord.

Marijke Dillen

Voorzitter, ik wens iedereen even op de hypocriete houding van de N-VA ten aanzien van deze amendementen te wijzen. De heer Van Dijck kijkt verveeld. Alle amendementen die wij hier hebben ingediend, komen nochtans rechtstreeks en zonder een komma, punt of letter te wijzigen uit het verkiezingsprogramma van de N-VA.

Dit ontwerp van decreet houdende de Vlaamse sociale bescherming was een van de grote speerpunten van het Vlaams regeerakkoord en moest dé Vlaamse sociale zekerheid verwezenlijken, hier in Vlaanderen. Er lag een ontwerp van decreet voor, voorzitter, we hebben daarover vanochtend een toch wel interessant debat mogen voeren. Mijn fractie heeft de moeite gedaan om dit ontwerp van decreet volledig aan te passen aan de wensen zoals geformuleerd in het verkiezingsprogramma van de N-VA. Ik betreur het dan ook bijzonder, voorzitter, dat zelfs de N-VA volledig tegen haar eigen programma gestemd heeft bij deze amendementen. (Applaus bij het Vlaams Belang)

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.