U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 20 juni 2012, 14.05u

De voorzitter

Aangehouden stemmingen

Dames en heren, aan de orde zijn de aangehouden stemmingen.

Aan de orde is de stemming over amendement 49 van de heer Van Hauthem en mevrouw Vissers op artikel 10.

Stemming nr. 16

Ziehier het resultaat:

99 leden hebben aan de stemming deelgenomen;

17 leden hebben ja geantwoord;

75 leden hebben neen geantwoord;

7 leden hebben zich onthouden.

Het amendement is niet aangenomen.

Aan de orde is de stemming over artikel 10.

Stemming nr. 17

Ziehier het resultaat:

100 leden hebben aan de stemming deelgenomen;

59 leden hebben ja geantwoord;

38 leden hebben neen geantwoord;

3 leden hebben zich onthouden.

Artikel 10 is aangenomen.

Aan de orde is de stemming over amendement 50 van de heer Van Hauthem en mevrouw Vissers tot invoeging van een artikel 11/1.

Stemming nr. 18

Ziehier het resultaat:

100 leden hebben aan de stemming deelgenomen;

17 leden hebben ja geantwoord;

59 leden hebben neen geantwoord;

24 leden hebben zich onthouden.

Het amendement is niet aangenomen.

Aan de orde is de stemming over amendement 51 van de heer Van Hauthem en mevrouw Vissers tot schrapping van artikel 13. We stemmen meteen over artikel 13 zelf.

Stemming nr. 19

Ziehier het resultaat:

98 leden hebben aan de stemming deelgenomen;

58 leden hebben ja geantwoord;

37 leden hebben neen geantwoord;

3 leden hebben zich onthouden.

Artikel 13 is aangenomen.

Aan de orde is de stemming over amendement 52 van de heer Van Hauthem en mevrouw Vissers op artikel 18.

Stemming nr. 20

Ziehier het resultaat:

99 leden hebben aan de stemming deelgenomen;

17 leden hebben ja geantwoord;

75 leden hebben neen geantwoord;

7 leden hebben zich onthouden.

Het amendement is niet aangenomen.

Aan de orde is de stemming over artikel 18.

Stemming nr. 21

Ziehier het resultaat:

99 leden hebben aan de stemming deelgenomen;

59 leden hebben ja geantwoord;

37 leden hebben neen geantwoord;

3 leden hebben zich onthouden.

Artikel 18 is aangenomen.

Aan de orde is de stemming over amendement 48 van de heer De Meulemeester, de dames De Ridder en Zamouri en de heren Vanden Bussche en van Rouveroij op artikel 29.

Stemming nr. 22

Het resultaat wat betreft de gemeenschapsaangelegenheden is als volgt:

102 leden hebben aan de stemming deelgenomen;

38 leden hebben ja geantwoord;

60 leden hebben neen geantwoord;

4 leden hebben zich onthouden.

Het resultaat wat betreft de gewestaangelegenheden is als volgt:

99 leden hebben aan de stemming deelgenomen;

36 leden hebben ja geantwoord;

59 leden hebben neen geantwoord;

4 leden hebben zich onthouden.

Het amendement is niet aangenomen.

Aan de orde is de stemming over artikel 29.

Stemming nr. 23

Het resultaat wat betreft de gemeenschapsaangelegenheden is als volgt:

101 leden hebben aan de stemming deelgenomen;

59 leden hebben ja geantwoord;

39 leden hebben neen geantwoord;

3 leden hebben zich onthouden.

Het resultaat wat betreft de gewestaangelegenheden is als volgt:

98 leden hebben aan de stemming deelgenomen;

58 leden hebben ja geantwoord;

37 leden hebben neen geantwoord;

3 leden hebben zich onthouden.

Artikel 29 is aangenomen.

Aan de orde is de stemming over amendement 53 van de heer Van Hauthem en mevrouw Vissers op artikel 90.

Stemming nr. 24

Ziehier het resultaat:

99 leden hebben aan de stemming deelgenomen;

17 leden hebben ja geantwoord;

75 leden hebben neen geantwoord;

7 leden hebben zich onthouden.

Het amendement is niet aangenomen.

Aan de orde is de stemming over amendement 47 van de heren Dehandschutter, Verfaillie, De Loor, Segers, Durnez, Vanlerberghe en Kennes op artikel 90.

Stemming nr. 25

Ziehier het resultaat:

99 leden hebben aan de stemming deelgenomen;

80 leden hebben ja geantwoord;

17 leden hebben neen geantwoord;

2 leden hebben zich onthouden.

Het amendement is aangenomen.

Aan de orde is de stemming over het aldus geamendeerde artikel 90.

Stemming nr. 26

Ziehier het resultaat:

99 leden hebben aan de stemming deelgenomen;

76 leden hebben ja geantwoord;

23 leden hebben neen geantwoord.

Artikel 90 is aangenomen.

De voorzitter

Hoofdelijke stemming

Dames en heren, aan de orde is de hoofdelijke stemming over het ontwerp van decreet.

Stemming nr. 27

Het resultaat wat betreft de gemeenschapsaangelegenheden is als volgt:

103 leden hebben aan de stemming deelgenomen;

60 leden hebben ja geantwoord;

40 leden hebben neen geantwoord;

3 leden hebben zich onthouden.

Het resultaat wat betreft de gewestaangelegenheden is als volgt:

99 leden hebben aan de stemming deelgenomen;

59 leden hebben ja geantwoord;

37 leden hebben neen geantwoord;

3 leden hebben zich onthouden.

Dientengevolge neemt het Vlaams Parlement het ontwerp van decreet aan. Het zal aan de Vlaamse Regering ter bekrachtiging worden overgezonden.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.