U bent hier

De voorzitter

Voorstel tot aanvulling van de agenda

Dames en heren, met toepassing van artikel 46 van het Reglement van het Vlaams Parlement heeft de heer Joris Van Hauthem bij motie van orde het woord gevraagd.

De heer Van Hauthem heeft het woord.

Joris Van Hauthem

Ik vraag bij motie van orde het woord om een aanvulling van de agenda te vragen in verband met een belangenconflict ten aanzien van een wetsvoorstel dat in de Senaat aanhangig is. Dit wetsvoorstel behelst dat de administratieve geschillen in de zes faciliteitengemeenten niet langer voor de eentalige Vlaamse kamer van de Raad van State zullen worden beslecht maar wel voor de algemene vergadering, die paritair tweetalig is samengesteld. Wij willen daarover een belangenconflict indienen.

De voorzitter

Deze tekst wordt nu rondgedeeld. Ik stel voor dat we ons straks uitspreken over dit voorstel tot aanvulling van de agenda.

Het incident is gesloten.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.