U bent hier

De voorzitter

Hoofdelijke stemming

Dames en heren, aan de orde is de hoofdelijke stemming over de motie.

Mevrouw Dillen heeft het woord.

Marijke Dillen

Voorzitter, ik wil deze problematiek toch nog wel eens onder de aandacht brengen. Geachte leden, het wegwerken van de wachtlijsten in de sector van de personen met een handicap is een heel oude belofte van diverse Vlaamse regeringen, een belofte die helaas tot op vandaag nog niet is gerealiseerd. Nochtans meen ik dat we het er allemaal over eens zijn dat het waarborgen van zorgzekerheid bijzonder belangrijk is. We moeten helaas vaststellen dat, ondanks een aantal initiatieven, ondanks Perspectief 2020, de wachtlijsten blijven groeien. Met deze motie vragen wij de Vlaamse Regering om bij hoogdringendheid een aantal initiatieven te nemen om eindelijk – en het woord ‘eindelijk’ mag in dezen toch wel worden beklemtoond – de wachtlijsten in de sector weg te werken, en daarvoor uiteraard ook de nodige middelen vrij te maken.

De voorzitter

Begin van de stemming.

Stemming nr. 2

Ziehier het resultaat:

112 leden hebben aan de stemming deelgenomen;

19 leden hebben ja geantwoord;

74 leden hebben neen geantwoord;

19 leden hebben zich onthouden.

Dientengevolge neemt het Vlaams Parlement de motie niet aan.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.