U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 11 januari 2012, 14.05u

De voorzitter

Voorstel tot spoedbehandeling

Dames en heren, met toepassing van artikel 46 van het Reglement van het Vlaams Parlement heeft de heer Vereeck bij motie van orde het woord gevraagd.

De heer Vereeck heeft het woord.

Lode Vereeck

Namens de fracties van CD&V, sp.a, N-VA, Open Vld, Groen! en het kleine maar dappere LDD zou ik bij hoogdringendheid een voorstel van resolutie willen indienen in deze plenaire vergadering, met betrekking tot een verbod op bonussen in die financiële instellingen die genieten van financiële steun van de Vlaamse overheid. Ik zal die hoogdringendheid straks toelichten. Ik denk echter dat de actualiteit aangeeft waarom dit hoogdringend moet gebeuren.

De voorzitter

We zullen ons straks uitspreken over dit voorstel tot spoedbehandeling.

Het incident is gesloten.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.