U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 25 mei 2011, 14.03u

van Cindy Franssen, Kathleen Deckx, Vera Celis, Ludwig Caluwé, Fatma Pehlivan, Goedele Vermeiren en Ward Kennes
714 (2010-2011) nr. 1
De voorzitter

Algemene bespreking

Dames en heren, aan de orde is de algemene bespreking van het voorstel van decreet.

De heer De Meyer, verslaggever, verwijst naar het schriftelijke verslag.

Mevrouw Franssen heeft het woord.

Cindy Franssen

Het voorliggende voorstel van decreet is een technische aanpassing aan het Gerechtelijk Wetboek en wil een anomalie corrigeren bij de goedkeuring van het Vlaamse Gelijkekansen- en Gelijkebehandelingsdecreet, dat tijdens de vorige legislatuur is goedgekeurd.

De voorzitter

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

De algemene bespreking is gesloten.

De voorzitter

Artikelsgewijze bespreking

Dames en heren, aan de orde is de artikelsgewijze bespreking van het voorstel van decreet. (Zie Parl. St. Vl. Parl. 2010-11, nr. 714/1)

– De artikelen 1 tot en met 6 worden zonder opmerkingen aangenomen.

De artikelsgewijze bespreking is gesloten.

We zullen straks de hoofdelijke stemming over het voorstel van decreet houden.

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.