U bent hier

De voorzitter

Hoofdelijke stemming

Dames en heren, aan de orde is de hoofdelijke stemming over de met redenen omklede motie.

De heer De Meyer heeft het woord.

Jos De Meyer

Voorzitter, collega’s, de bekommernis weergegeven in de motie is dat AGIOn vlot en efficiënt moet werken met grote betrokkenheid van de onderwijssector via de koepels. Het amendement zet een concreet tijdspad neer voor de oorspronkelijke motie waardoor het bijdraagt tot een versterking, een verduidelijking en een concretisatie.

Ik wil de fractieleiders bedanken om mee te tekenen. Ze hebben op deze wijze de collega’s vervangen die even in China waren.

De voorzitter

Door de heren De Meyer, Caluwé, Van Dijck en Crombez werden twee amendementen ingediend op deze met redenen omklede motie.

Wij spreken ons eerst over deze amendementen uit.

Aan de orde is de stemming over amendement 1 van de heren De Meyer, Caluwé, Van Dijck en Crombez.

Stemming nr. 4

Ziehier het resultaat:

114 leden hebben aan de stemming deelgenomen;

83 leden hebben ja geantwoord;

18 leden hebben neen geantwoord;

13 leden hebben zich onthouden.

Het amendement is aangenomen.

Aan de orde is de stemming over amendement 2 van de heren De Meyer, Caluwé, Van Dijck en Crombez.

Stemming nr. 5

Ziehier het resultaat:

114 leden hebben aan de stemming deelgenomen;

83 leden hebben ja geantwoord;

18 leden hebben neen geantwoord;

13 leden hebben zich onthouden.

Het amendement is aangenomen.

Aan de orde is de hoofdelijke stemming over de aldus geamendeerde met redenen omklede motie.

Stemming nr. 6

Ziehier het resultaat:

113 leden hebben aan de stemming deelgenomen;

88 leden hebben ja geantwoord;

18 leden hebben neen geantwoord;

7 leden hebben zich onthouden.

Dientengevolge neemt het Vlaams Parlement de met redenen omklede motie aan. Ze zal aan de Vlaamse Regering worden overgezonden.

Vergadering bijwonen

U wil een vergadering  bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.