U bent hier

De voorzitter

Voorstel tot het verlenen van voorrang in commissie

Dames en heren, vanmiddag heeft de heer Van Rompuy bij motie van orde een voorstel gedaan tot het verlenen van voorrang in commissie aan het voorstel van decreet van de heren Peumans, Van Rompuy, Sannen, Van Dijck, Van den Heuvel, Van Malderen en de Kort houdende het toezicht van het Rekenhof op grote infrastructuurwerken waarvoor de Vlaamse overheid verantwoordelijkheid draagt.

Vraagt hierover iemand het woord? (Neen)

Is het parlement het eens met het voorstel tot het verlenen van voorrang in de commissie, met dien verstande dat kan worden afgeweken van de bij de artikelen 54, punt 4, en 61, punt 3, van het reglement voorgeschreven termijn van zeven vrije dagen?

Dat betekent concreet dat iedereen het zo snel mogelijk via het internetsysteem zal ontvangen en dat het, mijnheer Van Rompuy, volgende week kan worden besproken in de commissie Financiën.

Wij bekijken bij zitten en opstaan of iedereen het hiermee eens is. Wie het ermee eens is, mag opstaan. Mijnheer Van Mechelen, dat is gezond. (Gelach)

De volksvertegenwoordigers die voorstander zijn, wordt verzocht op te staan.

De tegenproef.

Het voorstel tot het verlenen van voorrang in commissie is aangenomen.

Het incident is gesloten.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.