U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 13 oktober 2010, 14.02u

Motie van orde
De voorzitter

Opheldering over de stand van zaken

Dames en heren, met toepassing van artikel 46 van het Reglement van het Vlaams Parlement heeft de heer De Meyer bij motie van orde het woord gevraagd.

De heer De Meyer heeft het woord.

Jos De Meyer

Ik weet dat de voorzitter de hoeder is van het controlerecht van de parlementsleden. Ik zou bijzonder graag het contract inzien dat is afgesloten tussen de Vlaamse overheid en Fortis aangaande DBFM en er sommige aspecten van nagaan. Ik ga ervan uit dat dit mijn recht is en zal de reden voor mijn vraag nader verklaren.

De schoolbesturen die wensen in te gaan op het DBFM-contract hebben tot einde november de tijd om het contract dat ik hier bij me heb, te ondertekenen. Daarin wordt niet minder dan 56 keer verwezen naar de overeenkomst tussen de Vlaamse overheid en Fortis.

Ik heb die bij de Vlaamse Regering opgevraagd op 1 september, maar ik begrijp dat ik die niet onmiddellijk zal kunnen krijgen. Niettemin is het van uiterst groot belang dat we die overeenkomst kunnen inzien en dat de bevoegde inrichtende machten in kennis worden gesteld van wat ze precies ondertekenen. Daarom wil ik op u een beroep doen om gebruik te kunnen maken van het inzagerecht.

De voorzitter

Verwacht u een antwoord van de regering of van de voorzitter van het parlement?

Jos De Meyer

Als het kan, van de regering, en mocht het antwoord onvoldoende zijn, dan van de voorzitter van het parlement.

De voorzitter

Minister Smet heeft het woord.

Minister Pascal Smet

Er staat een confidentialiteitsclausule in het contract. De heer De Meyer weet dat we hebben gevraagd om na te gaan of het niet kan worden vrijgegeven. Dat is op dit moment lopende. Ik heb daar nog geen definitief antwoord op.

De voorzitter

Mijnheer De Meyer, u kent mijn opvattingen over openbaarheid van stukken. Dan stel ik voor dat ik als voorzitter van het parlement verder contact houd met minister Smet om na te gaan hoe we dat kunnen oplossen zodat we aan uw vraag kunnen tegemoetkomen.

Jos De Meyer

Dan wil ik alleen nog aan de regering en de minister de suggestie meegeven dat de lopende periode van 75 dagen voor de schoolbesturen om te beslissen, tijdelijk wordt opgeschort tot het moment dat we volledige informatie hebben.

Minister Pascal Smet

De regering en ikzelf doen het nodige om de scholen te helpen om in de DBFM-operatie te stappen. De heer De Meyer weet dat ook.

De voorzitter

Het incident is gesloten.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.