U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 7 juli 2010, 14.10u

Samenstelling van de commissies
De voorzitter

Wijzigingen onder de vaste en plaatsvervangende leden

Dames en heren, voor de sp. a-fractie zijn:

in de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting de heren John Crombez en Peter Vanvelthoven als vaste leden vervangen door de heren Ludo Sannen en Bart Van Malderen en de heer Bart Van Malderen als plaatsvervangend lid vervangen door de heer John Crombez;

in de Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Decreetsevaluatie, Inburgering en Toerisme mevrouw Güler Turan als plaatsvervangend lid vervangen door mevrouw Else De Wachter;

in de Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand mevrouw Mia De Vits als vast lid vervangen door mevrouw Else De Wachter en de heer Frank Vandenbroucke als plaatsvervangend lid vervangen door mevrouw Mia De Vits;

in de Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media mevrouw Caroline Gennez als plaatsvervangend lid vervangen door de heer Patrick Janssens;

in de Commissie voor Economie, Economisch Overheidsinstrumentarium, Innovatie, Wetenschapsbeleid, Werk en Sociale Economie de heer Peter Vanvelthoven als plaatsvervangend lid vervangen door mevrouw Kathleen Deckx;

in de Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken de heer Bart Martens als vast lid vervangen door de heer Steve D’Hulster en de heer Patrick Janssens als plaatsvervangend lid vervangen door de heer Bart Martens;

in de Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen mevrouw Mia De Vits als plaatsvervangend lid vervangen door de heer Ludo Sannen;

in de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid mevrouw Güler Turan als plaatsvervangend lid vervangen door mevrouw Else De Wachter;

in de Commissie voor Reglement en Samenwerking de heer Peter Vanvelthoven als vast lid vervangen door de heer John Crombez;

in de Deontologische Commissie de heer Peter Vanvelthoven als plaatsvervangend lid vervangen door de heer John Crombez;

in de Controlecommissie voor Regeringsmededelingen mevrouw Güler Turan als plaatsvervangend lid vervangen door mevrouw Else De Wachter;

in de Vlaamse Controlecommissie voor de Verkiezingsuitgaven mevrouw Güler Turan als plaatsvervangend lid vervangen door mevrouw Else De Wachter;

in de Vlaamse Opvolgingscommissie voor de Vermogens- en Mandatenaangifte mevrouw Güler Turan als plaatsvervangend lid vervangen door mevrouw Else De Wachter.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is geopend met een beperkt aantal plaatsen. Bezoekers die een plenaire vergadering willen bijwonen, sturen een mailtje naar 
onthaal@vlaamsparlement.be met daarin naam en geboortedatum.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.