U bent hier

Plenaire vergadering

donderdag 8 juli 2010, 14.01u

Aanwijzing van de gemeenschapssenatoren

Dames en heren, aan de orde is de aanwijzing van de gemeenschapssenatoren.

Bij brief van 7 juli 2010 heeft de griffier van de Senaat mij het aantal zetels meegedeeld die zijn toegekend aan elke politieke formatie.

Drie mandaten komen toe aan de N-VA-fractie, twee mandaten aan de CD&V-fractie, twee mandaten aan de sp.a-fractie, één mandaat aan de Open Vld-fractie, één mandaat aan de VB-fractie en één mandaat aan de Groen!-fractie.

Elke fractie heeft mij een lijst gezonden met de namen van haar leden die zij aanwijst tot gemeenschapssenator. Die lijsten zijn ondertekend door de meerderheid van de leden van de betrokken fracties.

De lijst met de voorgedragen kandidaten werd op de banken rondgedeeld.

Aangezien het aantal kandidaten het aantal toe te wijzen mandaten niet overtreft, verklaar ik de volgende Vlaamse volksvertegenwoordigers aangewezen tot gemeenschapssenator:

de heer Bart De Wever;

de heer Filip Dewinter;

de heer Jan Durnez;

mevrouw Cindy Franssen;

mevrouw Liesbeth Homans;

de heer Ludo Sannen;

mevrouw Helga Stevens;

de heer Bart Tommelein;

mevrouw Güler Turan;

mevrouw Mieke Vogels.

Ik zal de door de fracties ondertekende voordrachtlijsten aan de griffier van de Senaat betekenen.

Ik wens al deze gemeenschapssenatoren een zeer vruchtbaar mandaat toe aan de overkant van de straat.

Regeling van de werkzaamheden
Themadebat over jeugdzorg

Vergadering bijwonen

U wil een vergadering  bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.