U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 25 maart 2009, 14.09u

van Martine Fournier aan minister Kathleen Van Brempt, beantwoord door minister Frank Vandenbroucke
238 (2008-2009)
De voorzitter

Het antwoord wordt gegeven door minister Vandenbroucke.

Mevrouw Fournier heeft het woord.

Mevrouw de voorzitter, mijnheer de minister, het woon-werkverkeer moet duurzamer. Ik denk dat iedereen ervan overtuigd is dat we minder met de auto naar het werk moeten. Minister Van Brempt heeft daarvoor het Pendelplan opgericht. Het plan bundelt maatregelen om dat woon-werkverkeer te verbeteren en te bevorderen. Het aandeel van de auto voor het woon-werkverkeer moet zakken van 70 naar 60 percent, en het gebruik van de fiets en het openbaar vervoer moet stijgen naar 20 percent.

Minister Van Brempt heeft ook het Pendelfonds opgericht. Dat moet proberen om die ambitieuze doelstellingen te bereiken. Zo kan men bij het Pendelfonds projecten indienen om het woon-werkverkeer te verbeteren. Bedrijven kunnen dat doen en lokale overheden kunnen dat doen in samenwerking met private partners. Zo kunnen zij subsidies aanvragen.

Een goed voorbeeld is Aquafin, dat deze week twee satellietkantoren heeft geopend in Drongen en Herentals. Zo brengt men het werk dichter bij de werknemer en maakt men het werk aantrekkelijker. Men heeft daarvoor subsidies aangevraagd bij het Pendelfonds, in het kader van de tweede oproep. De aanvragen voor die tweede oproep moesten binnen zijn op 31 januari 2009. Zeven weken na de indiening van de aanvragen zou men op de hoogte gesteld worden van de resultaten.

Mijnheer de minister, is men al op de hoogte gesteld van de resultaten? Welke projecten werden hiervoor geselecteerd?

De voorzitter

Minister Vandenbroucke heeft het woord.

Minister Frank Vandenbroucke

Mevrouw de voorzitter, minister Van Brempt heeft nu net een vierde oproep van het Pendelfonds goedgekeurd. Dat is de tweede oproep van 2008.

De begeleidingscommissie van het Pendelfonds is op 13 maart samengekomen om 25 projecten te beoordelen. Daarvan zijn er twaalf behouden. Minister Van Brempt heeft het lijstje van die twaalf projecten net bekendgemaakt.

Daar is Aquafin inderdaad niet bij. Ik denk dat minister Van Brempt de goede wijsheid heeft om de adviezen van de commissie die dat beoordeelt stipt te volgen. Het zou heel gevaarlijk zijn voor een minister om anders te beslissen dan de commissie voorstelt, net omdat er concurrentie is en minder dan de helft van de ingediende projecten uiteindelijk behouden wordt. Men is dus redelijk streng.

Ik kan u wel wat informatie geven over Aquafin. Aquafin is door de commissie niet behouden. Dat heeft te maken met vroegere standpunten van de commissie. Die zegt dat ze satellietkantoren niet zomaar in aanmerking laat komen voor subsidie. Ze vond ook dat bepaalde aspecten in het dossier van Aquafin onvoldoende uitgewerkt waren. Zo was de probleemstelling bijvoorbeeld uitsluitend beschreven voor het hoofdkantoor. De maatregelen ter bevordering van het fietsen waren te vrijblijvend, er was onvoldoende informatie over hoeveel werknemers men zou willen bereiken en de eigenlijke adviezen van de ondernemingsraad zaten niet in het dossier, en dat is wel een vormvereiste bij projecten voor het Pendelfonds.

Anderzijds - en dat kan de mensen van Aquafin misschien wat hoop geven - zegt de commissie dat er in het dossier wel iets zat om het mobiliteitsprobleem aan te pakken. Zij nodigt Aquafin uit om het project bij te sturen met het oog op indiening bij een volgende oproep. Dus dat is niet verloren.

Het advies van de begeleidingscommissie werd op 23 maart digitaal bezorgd. Minister Van Brempt volgt het advies volledig.

Mijnheer de minister, ik dank u voor het antwoord. Ik veronderstel dat we de lijst op een website kunnen vinden of misschien kunnen krijgen. Hebt u er zicht op of de fondsen van 2008 integraal werden aangewend?

Minister Frank Vandenbroucke

Ik ben daar niet 100 percent zeker van. Ik weet dat men voor de tweede oproep 2008 4,2 miljoen overheidsgeld uittrekt. Dat gaat met een systeem van 1 euro voor 1 euro. Alles samen gaat het over ongeveer 10 miljoen euro. Of daarmee alles is uitgeput voor 2008 durf ik niet uit het hoofd te zeggen. Ik veronderstel het. Het feit dat men vrij streng is geweest in de beoordeling, slechts 12 op de 25 kandidaten worden weerhouden, bewijst dat men niet bepaald om geld verlegen zat. Ik denk niet dat dat het probleem was.

De voorzitter

Het incident is gesloten.

van Philippe De Coene aan minister Frank Vandenbroucke
237 (2008-2009)
van Michèle Hostekint aan minister Kathleen Van Brempt, beantwoord door minister Frank Vandenbroucke
239 (2008-2009)

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.