U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 11 februari 2009, 14.03u

van Rudi Daems, Jos Stassen, Mieke Vogels, Vera Dua en Jef Tavernier, verslag door Karlos Callens
2097 (2008-2009) nr. 1
De voorzitter

Voorstel tot spoedbehandeling

Dames en heren, deze middag heeft de heer Daems bij motie van orde een voorstel tot spoedbehandeling gedaan van het voorstel van resolutie van de heer Stassen, de dames Vogels en Dua, de heer Tavernier en van hemzelf over de export van illegale afvalstromen naar ontwikkelingslanden.

De heer Daems heeft het woord.

Rudi Daems

Mevrouw de voorzitter, collega's, ik was een tiental dagen geleden getuige van een zeer schrijnende situatie in het West-Afrikaanse land Ghana. Ik heb gezien hoe heel wat elektronica-afval daar is terechtgekomen. Een deel daarvan was bestemd voor de markt van tweedehandsgoederen, maar een ander deel ging bijna regelrecht naar een aantal dumpingplaatsen op de rand van de hoofdstad van Ghana, waar twee miljoen mensen wonen.

Ik heb op die dumpingplaatsen heel wat mensen - vooral jonge mensen, soms zelfs kinderen - westerse apparaten, zoals televisietoestellen, computers en koelkasten, met blote handen te lijf zien gaan. Ik heb gezien hoe ze die probeerden te demonteren. Gelukkig heb ik niet gezien hoe men die toestellen daar ook met zuren te lijf gaat, zoals dat gebeurt in Azië, en dan vooral in India en China. Ik heb wel gezien hoe die jonge mensen de toestellen nadien met allerlei hulpmiddelen verbranden in open lucht en hoe bepaalde zeer schadelijke stoffen in de open lucht terechtkomen, terwijl kinderen gewoon boven die dampen hangen en dergelijke meer.

Ik heb ook gezien hoe zij loodbatterijen opensneden en in ketels in openlucht dat lood verbrandden om het te hergebruiken en zo toch maar een centje te verdienen.

Jammer genoeg is Ghana niet uniek. Dit gebeurt in heel wat ontwikkelingslanden. Jammer genoeg ook is ons land en vooral de Antwerpse haven een belangrijke draaischijf in dit gebeuren. Het is in de eerste plaats een draaischijf voor doorvoer van dergelijk elektronica-afval uit Duitsland en Nederland omdat daar de deur een beetje verder dicht staat, maar het gaat deels ook om uitvoer vanuit ons land naar dergelijke landen.

Ik wil de hoogdringendheid motiveren in die zin dat elke dag dat we niets doen een dag te veel is. Het is verschrikkelijk voor die kinderen. Ik wil hiermee niet persoonlijk scoren. Ik heb dit voorstel van resolutie aangeboden aan de meerderheidspartijen om er samen iets van te maken zodat het een sterk signaal wordt. Ik heb begrepen van de fractieleiders dat zij voorstellen om het te verwijzen naar de commissie. Dat is voor mij geen enkel probleem. Ik hoop dat we daarvan dan samen volgende week werk kunnen maken. (Applaus bij CD&V, Open Vld, sp.a, Groen! en de N-VA )

De voorzitter

De heer Matthijs heeft het woord.

Erik Matthijs

Mevrouw de voorzitter, collega's, de meerderheid heeft naar aanleiding van het voorstel van resolutie van de heer Daems en anderen ook een voorstel van resolutie ingediend, met name door de heer Lachaert, de heer Martens en ik. Wij vragen een bespreking in de commissie.

De voorzitter

Ik heb begrepen dat de heer Daems ermee akkoord gaat dat er een bespreking volgt in de commissie. (Instemming)

Dan is aldus beslist.

van Kris Van Dijck, Robert Voorhamme, Kathleen Helsen, Sven Gatz en Dirk De Cock, verslag door Anissa Temsamani, Hans Schoofs, Robert Voorhamme en Jef Tavernier
1163 (2006-2007) nr. 1

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is geopend met een beperkt aantal plaatsen. Bezoekers die een plenaire vergadering willen bijwonen, sturen een mailtje naar 
onthaal@vlaamsparlement.be met daarin naam en geboortedatum.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.