U bent hier

De voorzitter

Hoofdelijke stemming

Dames en heren, aan de orde is de hoofdelijke stemming over de met redenen omklede motie.

Mevrouw Van den Eynde heeft het woord.

Marleen Van den Eynde

Mevrouw de voorzitter, onze fractie zal deze met redenen omklede motie goedkeuren omwille van het beschikkend gedeelte. In punt twee wordt de monopoliepositie van Recupel aangekaart en in punt drie heeft men het vooral over de doelmatigheid van de milieubeleidsovereenkomst. We hopen alleszins dat de bespreking die morgen in de commissie verder wordt gevoerd, voor enige duidelijkheid op het terrein zal zorgen.

De voorzitter

Begin van de stemming.

Stemming nr. 18

Ziehier het resultaat:

87 leden hebben aan de stemming deelgenomen; 25 leden hebben ja geantwoord; 62 leden hebben neen geantwoord.

Dientengevolge neemt het Vlaams Parlement de met redenen omklede motie niet aan.

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.