U bent hier

De voorzitter

Aangehouden stemmingen

Dames, en heren, aan de orde zijn de aangehouden stemmingen over het amendement op artikel 2, over artikel 2 en over het amendement tot invoeging van een nieuw artikel 2bis van het ontwerp van decreet.

Aan de orde is de stemming over het amendement van mevrouw Moens en de heer Verstrepen op artikel 2.

Stemming nr.1

Het resultaat wat betreft de gewestaangelegenheden is als volgt:

97 leden hebben aan de stemming deelgenomen; 20 leden hebben ja geantwoord; 72 leden hebben neen geantwoord; 5 leden hebben zich onthouden.

Het resultaat wat betreft de gemeenschapsaangelegenheden is als volgt:

101 leden hebben aan de stemming deelgenomen; 22 leden hebben ja geantwoord; 74 leden hebben neen geantwoord; 5 leden hebben zich onthouden.

Het amendement is niet aangenomen.

Aan de orde is de stemming over artikel 2.

Stemming nr.2

Het resultaat wat betreft de gewestaangelegenheden is als volgt:

99 leden hebben aan de stemming deelgenomen; 77 leden hebben ja geantwoord; 22 leden hebben neen geantwoord.

Het resultaat wat betreft de gemeenschapsaangelegenheden is als volgt:

103 leden hebben aan de stemming deelgenomen; 79 leden hebben ja geantwoord; 24 leden hebben neen geantwoord.

Artikel 2 is aangenomen.

Aan de orde is de stemming over het amendement van mevrouw Moens en de heer Verstrepen tot invoeging van een nieuw artikel 2bis.

Stemming nr. 3

Het resultaat wat betreft de gewestaangelegenheden is als volgt:

99 leden hebben aan de stemming deelgenomen; 22 leden hebben ja geantwoord; 72 leden hebben neen geantwoord; 5 leden hebben zich onthouden.

Het resultaat wat betreft de gemeenschapsaangelegenheden is als volgt:

103 leden hebben aan de stemming deelgenomen; 24 leden hebben ja geantwoord; 74 leden hebben neen geantwoord; 5 leden hebben zich onthouden.

Het amendement is niet aangenomen.

Hoofdelijke stemming

De voorzitter: Dames en heren, aan de orde is de hoofdelijke stemming over het ontwerp van decreet.

Stemming nr. 4

Het resultaat wat betreft de gewestaangelegenheden is als volgt:

99 leden hebben aan de stemming deelgenomen; 76 leden hebben ja geantwoord; 21 leden hebben neen geantwoord; 2 leden hebben zich onthouden.

Het resultaat wat betreft de gemeenschapsaangelegenheden is als volgt:

103 leden hebben aan de stemming deelgenomen; 78 leden hebben ja geantwoord; 22 leden hebben neen geantwoord; 3 leden hebben zich onthouden.

Dientengevolge neemt het Vlaams Parlement het ontwerp van decreet aan. Het zal aan de Vlaamse Regering ter bekrachtiging worden overgezonden.

Vergadering bijwonen

U wil een vergadering  bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.