U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 28 mei 2008, 14.05u

Vaste Nationale Cultuurpactcommissie
De voorzitter

Verkiezing van een Nederlandstalig vast lid

Dames en heren, aan de orde is overeenkomstig artikel 22 van de wet van 16 juli 1973 waarbij de bescherming van de ideologische en filosofische strekkingen gewaarborgd wordt, de verkiezing van een Nederlandstalig vast lid van de Vaste Nationale Cultuurpactcommissie, ter vervanging van mevrouw An Vrancken, ontslagnemend, destijds op voordracht van de CD&V-fractie verkozen.

Bij brief van 13 mei 2008 draagt de heer Ludwig Caluwé, voorzitter van de CD&V-fractie, de heer Christian Stivigny voor als vast lid van de Vaste Nationale Cultuurpactcommissie.

Vraagt iemand hieromtrent het woord? (Neen)

Aangezien het aantal kandidaten overeenstemt met het aantal toe te wijzen plaatsen, verklaar ik de heer Christian Stivigny verkozen tot vast lid van de Vaste Nationale Cultuurpactcommissie.

De heer Christian Stivigny zal eerstdaags worden uitgenodigd om in handen van uw voorzitter de voorgeschreven eed af te leggen.

van Anissa Temsamani, Dirk De Cock, Piet De Bruyn, Kathleen Helsen, Stern Demeulenaere en Laurence Libert
1598 (2007-2008) nr. 1
van het Bureau van het Vlaams Parlement
11 (2007-2008) nr. 1

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is geopend met een beperkt aantal plaatsen. Bezoekers die een plenaire vergadering willen bijwonen, sturen een mailtje naar 
onthaal@vlaamsparlement.be met daarin naam en geboortedatum.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.