U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 28 mei 2008, 14.05u

Vaste Nationale Cultuurpactcommissie
De voorzitter

Verkiezing van een Nederlandstalig vast lid

Dames en heren, aan de orde is overeenkomstig artikel 22 van de wet van 16 juli 1973 waarbij de bescherming van de ideologische en filosofische strekkingen gewaarborgd wordt, de verkiezing van een Nederlandstalig vast lid van de Vaste Nationale Cultuurpactcommissie, ter vervanging van mevrouw An Vrancken, ontslagnemend, destijds op voordracht van de CD&V-fractie verkozen.

Bij brief van 13 mei 2008 draagt de heer Ludwig Caluwé, voorzitter van de CD&V-fractie, de heer Christian Stivigny voor als vast lid van de Vaste Nationale Cultuurpactcommissie.

Vraagt iemand hieromtrent het woord? (Neen)

Aangezien het aantal kandidaten overeenstemt met het aantal toe te wijzen plaatsen, verklaar ik de heer Christian Stivigny verkozen tot vast lid van de Vaste Nationale Cultuurpactcommissie.

De heer Christian Stivigny zal eerstdaags worden uitgenodigd om in handen van uw voorzitter de voorgeschreven eed af te leggen.

Vergadering bijwonen

U wil een vergadering  bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.