U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 16 april 2008, 10.01u

van Bart Martens, Karlos Callens, Margriet Hermans, Tinne Rombouts, Jos Bex en Jos De Meyer
1513 (2007-2008) nr. 1
De voorzitter

Bespreking

Dames en heren, de bespreking is geopend.

Mevrouw Robeyns, verslaggever, verwijst naar het schriftelijk verslag.

De heer Wymeersch heeft het woord.

Frans Wymeersch

Mevrouw de voorzitter, u veronderstelt dat mevrouw Robeyns naar het schriftelijk verslag verwijst. Ik zou haar dat graag zelf horen zeggen.

De voorzitter

In dat geval zullen we de vergadering moeten schorsen. Mevrouw Robeyns is op dit ogenblik niet aanwezig.

De vergadering wordt geschorst om 10.03 uur.

De vergadering wordt hervat om 10.09 uur.
Ingekomen stukken en mededelingen
Regeling van de werkzaamheden

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.