U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 27 juni 2007, 10.03u

Motie van Orde
De voorzitter

Voorstel tot wijziging in de orde van de werkzaamheden

Dames en heren, met toepassing van artikel 46 van het Reglement van het Vlaams Parlement heeft mevrouw Vogels bij motie van orde het woord gevraagd.

Mevrouw Vogels heeft het woord.

Mieke Vogels

Mevrouw de voorzitter, leden van de regering, dames en heren, ik wil het woord vragen over de orde van de werkzaamheden. Ik protesteer namens mijn fractie tegen de gang van zaken. We hadden het vorige week in het Bureau nog over deze koepel. Deze koepel is het beeld dat we midden in de wereld staan, hij staat symbool voor de doorzichtigheid van dit Vlaams Parlement. Hij illustreert de openheid en de realiteitszin van dit parlement. U mag het me niet kwalijk nemen, maar vandaag lijkt deze koepel meer op een stolp die belet dat de geur van oude kaas de ruimte vult. Wat hier vandaag gebeurt, ruikt inderdaad niet fris. Ik vind het beschamend voor iedereen die van de kiezer het mandaat kreeg van Vlaams volksvertegenwoordiger.

Ik zit al een tijdje in het vak, maar ik heb dit nog nooit meegemaakt. Voor de buitenwereld, diegenen die niet onder deze stolp zitten, heet de minister-president sinds maandag al Kris Peeters. Voor de buitenwereld heet sinds gisteren de minister van Leefmilieu en Openbare Werken Hilde Crevits en de minister van Welzijn Steven Vanackere. Ik heb er uiteraard geen probleem mee dat de fractie ministers aanduidt, dat is normaal. Ik heb er wel een probleem mee dat de minister-president zijn opvolger aanduidt via een persmededeling. Het is niet omdat u 800.000 stemmen hebt gehaald, dat u zich keizerlijke allures moet aanmeten, mijnheer de minister-president, of is het gewezen minister-president. Ik vind het trouwens van een bijzonder grote minachting getuigen dat u, mijnheer de minister-president, die tenslotte het mandaat van dit parlement krijgt, een parlement dat nota bene al weken om duidelijkheid vraagt over uw plannen - en ik zal dit vanmiddag, als het vragenuurtje doorgaat, nogmaals doen -, uw ontslag aankondigt in de media en dat wij dat in de krant moeten lezen.

Meteen met deze aankondiging mochten we ook de agendawijziging van dit parlement lezen. Op woensdag zou de nieuwe minister-president, Kris Peeters, samen met de kersverse ministers van Leefmilieu en Welzijn, de eed afleggen. Zo lazen we maandag al in de ochtendkrant. Gisteren echter werd die agenda plots omgedraaid. Het zou niet op woensdag gebeuren, maar op donderdag. Waarom? Die vraag houdt me bezig. Woensdag is onze dag van de plenaire vergadering, maar het werd donderdag. Niet vanwege de spijtige val van de koning, want toen was onze agenda al gewijzigd. Misschien is de koning precies gevallen vanwege het trieste schouwspel in dit Vlaams Parlement.

Ik kan maar één reden verzinnen, namelijk dat het een beetje gênant zou zijn dat de cameraploegen die de heer Reynders begeleiden bij het uitbrengen van het verslag over zijn informatieopdracht een beetje verwikkeld zouden geraken in de cameraploegen die achter onze excellentie, minister Peeters, aanhollen. Geef me een andere reden, ik vind er geen. Niemand begrijpt echt waarom dit nodig was. Ik heb mijn licht opgestoken in de wandelgangen, maar niemand begrijpt het.

Wat veel erger is, is dat dit parlement ondertussen overgaat tot de orde van de dag. Het lijkt wel MySpace, de virtuele wereld op het internet waar losers winnaars worden. Terwijl voor het grote publiek er een nieuwe Vlaamse Regering is, doen wij gewoon verder met de oude. We maken er geen probleem van om de begrotingswijziging gewoon verder af te handelen met de oude ploeg. Ik weet niet of de nieuwere collega's in dit parlement zich er goed van bewust zijn waarmee we bezig zijn. Een begrotingsbespreking is bij mijn weten nog altijd een van de kerntaken van dit parlement.

Een begroting bespreken en goedkeuren, betekent dat men aan de regering vraagt om uit te leggen wat ze met het geld van de belastingbetaler wil doen. Een begroting wijzigen, betekent dat men in de tweede jaarhelft andere klemtonen wil leggen. Vandaag moeten we mevrouw Vervotte vragen wat ze de komende zes maanden met het budget voor Welzijn zal doen, hoewel we goed weten dat ze vanaf morgen hier niet meer zal zijn.

Zoals we alles via de media vernemen, heb ik deze ochtend via de radio de prioriteiten van uw opvolger gehoord. Ik wens hem heel veel succes, want hij wil de wachtlijsten wegwerken. Dat is een zeer edele doelstelling. Maar dat kost natuurlijk geld. In de voorliggende begrotingswijziging zit echter geen euro meer om die wachtlijsten weg te werken. Ik zou dus erg graag over die begrotingswijziging vragen willen stellen aan uw opvolger, de heer Vanackere. En ik wil vragen stellen aan mevrouw Crevits, die in de media verklaarde dat ze 'verstandig groen' is. Ik kan me indenken dat een milieuminister die 'verstandig groen' is een voorstander is van meer middelen voor ecologiesteun aan de bedrijven. (Opmerkingen van de heer Eric Van Rompuy)

Er zijn nog meer middelen nodig, zodat men de contracten kan uitvoeren.

Eric Van Rompuy

U was niet aanwezig in de commissievergadering waar de begrotingscontrole is gebeurd. U legt in de pers wel verklaringen af, maar er was niet één Agalev'er die daarover in de commissie iets heeft gezegd. De wachtlijsten zijn in de meerjarenbegroting…

Mieke Vogels

Gaat u die toer op, mijnheer Van Rompuy? Ik vind dat zeer laag. Ik heb wél aan de commissievergadering deelgenomen. Ik ken u. Ik weet dat u me, diep in uw binnenste, gelijk geeft. Wat vandaag gebeurt, zou nooit zijn gebeurd als CD&V in de oppositie had gezeten. Kijk me recht in de ogen en geef me gelijk: een begroting met een ontslagnemende regering bespreken, kan niet.

Eric Van Rompuy

De heer Dewinter en mevrouw Vogels hebben vorige week klaarheid gevraagd. Die klaarheid is er nu. Het Bureau heeft beslist de agenda te wijzigen en donderdag een plenaire vergadering in te lassen. Het is bijgevolg normaal dat een begroting waarvan de controle in de commissie is goedgekeurd, waarover u op die bijeenkomst zelfs niets hebt gezegd en waarover ik zelfs niet weet wat het standpunt van Groen! is, in de plenaire vergadering wordt gepresenteerd door de regering die ze heeft opgesteld.

Mieke Vogels

Ik heb wel meer problemen met die bijkomende plenaire vergadering van morgen. Het kan niet dat de nieuwe minister-president en de nieuwe ministers de eed tussen de soep en de patatten afleggen. Na de eedaflegging wordt er een beetje in de commissie vergaderd, en daarna komt de nieuwe minister-president terug om vlug wat te debatteren, want om 14 uur zal de commissie voortvergaderen. Ik vind dat waanzinnig. Het getuigt van een nooit gezien gebrek aan zelfrespect. Parlementsleden laten zich als poesjenellen gebruiken om de agendaplanning van zonnekoningen en keizers te vergemakkelijken. Want die laatste vinden het leuker om op donderdag naar de koning te gaan dan op woensdag. Zo zullen ze alle media-aandacht krijgen. Donderdag zal een dag van eedafleggingen zijn.

Als u nog een beetje respect voor dit huis en een beetje fierheid over het eigen mandaat kunt opbrengen, dan moet u doen wat we altijd al hebben gedaan. Als de minister-president ontslagnemend is, dan moeten de parlementaire werkzaamheden worden geschorst tot er een nieuwe minister-president is die het vertrouwen van het parlement heeft gekregen. Aan die stemming moet een stevig debat voorafgaan, zodat we de krijtlijnen kennen die de nieuwe regering uitzet. Nadien kunnen we de normale agenda afwerken.

Misschien heeft een stemming hier geen zin, misschien is dat wel het geval. In elk geval vragen we de parlementaire werkzaamheden te schorsen tot er een nieuwe regering is, tot een nieuwe minister-president is beëdigd.

Onze fractie is bereid om op 12 juli desnoods een extra vergadering te doen om de agenda af te ronden. Maar ik vind dat we dit niet kunnen laten gebeuren. Ik heb dit nog nooit meegemaakt. Ik vind het een schande voor het Vlaams Parlement. Ik doe een beroep op uw fierheid als parlementslid om deze vergadering te schorsen en pas opnieuw samen te komen als er een nieuwe minister-president is. (Applaus bij het Vlaams Belang en Groen!)

De voorzitter

Het is inderdaad zo dat de werkzaamheden van het parlement geregeld worden in het Bureau. Dat is gisteren ook gebeurd. U was afwezig. (Opmerkingen van mevrouw Mieke Vogels)

We hebben er uitgebreid over gepraat en er zijn een aantal afspraken gemaakt over de vergadering van vandaag en de vergadering van morgen. Er is op vraag van minister-president Leterme afgesproken dat zijn ontslag en dat van minister Vervotte morgen zouden ingaan. De brief heeft me nog niet bereikt. Dat betekent dat de werkzaamheden van vandaag kunnen doorgaan zoals het hoort. Dat u bijkomende bemerkingen heeft, daar kan ik inkomen, maar dat is volledig voor uw rekening.

Wij kunnen vandaag dus vergaderen. Overwegende wat er gisteren in het Bureau gezegd is, stel ik voor om dat ook te doen.

De heer Dewinter heeft het woord.

Ik kan me volledig aansluiten bij wat mevrouw Vogels zegt. Het parlement is meester van zijn eigen agenda. De voorbije dagen en weken hebben we ons van het kastje naar de muur laten sturen. Wij hangen aan een soort kapstok van de regering die op basis van partijpolitieke strategieën en persoonlijke agenda's uiteindelijk onze agenda bepaalt. Dat puppets-on-a-stringgevoel overvalt ook mij. Ik zou me willen aansluiten bij mevrouw Vogels als ze zegt dat we onze agenda kunnen wijzigen. Volgens artikel 46 van ons reglement wordt duidelijk gesteld dat een volksvertegenwoordiger bij motie van orde steeds het woord kan vragen om een voorstelling tot aanvulling van de agenda of tot verdaging van een agendapunt te doen. Het verzoek van mevrouw Vogels is legitiem en volledig in overeenstemming met artikel 46 van het reglement. Als mevrouw Vogels het niet doet, willen wij wel bij motie van orde deze kwestie stellen en de stemming over de verdaging vragen.

De voorzitter

Mevrouw Ceysens heeft het woord.

Patricia Ceysens

Mevrouw de voorzitter, gelet op wat er gezegd wordt, wil ik vragen om de zitting even te schorsen.

De voorzitter

Ik stel inderdaad voor om de zitting even te schorsen.

- De zitting wordt geschorst om 10.16 uur.

- De zitting wordt hervat om 10.32 uur.

De voorzitter

Dames en heren, we hervatten de vergadering.

Mevrouw Ceysens heeft het woord.

Patricia Ceysens

Mevrouw de voorzitter, ik zou willen vragen om de vergadering te schorsen en om 14 uur opnieuw bijeen te komen.

De voorzitter

Akkoord.

Berichten van verhindering
Regeling van de werkzaamheden

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.