U bent hier

De voorzitter

Aangehouden stemmingen

Dames en heren, aan de orde zijn de aangehouden stemmingen over het amendement op artikel 2 en over artikel 2 van het voorstel van decreet.

Aan de orde is de stemming over amendement 2 van de heren Caron, Decaluwe en Vandenbossche, mevrouw Ceysens en de heer Van Dijck op artikel 2.

Stemming nr. 2

Ziehier het resultaat:

111 leden hebben aan de stemming deelgenomen; 111 leden hebben ja geantwoord.

Het amendement is aangenomen.

De voorzitter

Dames en heren, aan de orde is de stemming over het aldus geamendeerde artikel 2.

Stemming nr. 3

Ziehier het resultaat:

111 leden hebben aan de stemming deelgenomen; 111 leden hebben ja geantwoord.

Dan is het aldus geamendeerde artikel 2 aangenomen.

Hoofdelijke stemming

De voorzitter: Dames en heren, aan de orde is de hoofdelijke stemming over het voorstel van decreet.

Stemming nr. 4

Ziehier het resultaat:

111 leden hebben aan de stemming deelgenomen; 111 leden hebben ja geantwoord.

Dientengevolge neemt het Vlaams Parlement het voorstel van decreet aan. Het zal aan de Vlaamse Regering ter bekrachtiging worden overgezonden.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.