U bent hier

De voorzitter

Hoofdelijke stemming

Dames en heren, aan de orde is de hoofdelijke stemming over de met redenen omklede motie.

Stemming nr. 15

Ziehier het resultaat:

104 leden hebben aan de stemming deelgenomen; 6 leden hebben ja geantwoord; 98 leden hebben neen geantwoord.

Dientengevolge neemt het Vlaams Parlement de motie niet aan.

Mevrouw de voorzitter, ik stel vast dat de integratie van de N-VA in de CD&V volledig is. Tot mijn grote verbazing stel ik vast dat de heer De Wever op de plaats zit van de heer Decaluwe en de heer Decaluwe op die van de heer De Wever. Ze drukken op elkaars stemknopje alsof er niets aan de hand is. Nochtans dacht ik dat CD&V en de N-VA twee aparte fracties zijn. Bij dezen is bewezen dat dat niet het geval is. (Applaus bij het Vlaams Belang)

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.