U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 7 februari 2007, 14.14u

Samenstelling van de commissies
De voorzitter

Wijzigingen onder de vaste en plaatsvervangende leden

Dames en heren, voor de CD&V-fractie zijn in de Commissie voor Binnenlandse Aangelegenheden, Bestuurszaken, Institutionele en Bestuurlijke Hervorming en Decreetsevaluatie de heer Hubert Brouns als vast lid vervangen door mevrouw Sonja Claes,

in de Commissie voor Onderwijs, Vorming, Wetenschap en Innovatie de heer Luc Martens als vast lid vervangen door mevrouw Cathy Berx en mevrouw Cathy Berx als plaatsvervangend lid door de heer Luc Martens,

in de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin de heer Steven Vanackere als vast lid vervangen door mevrouw Sonja Claes en mevrouw Kathleen Helsen als plaatsvervangend lid door de heer Steven Vanackere,

in de Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad de heer Hubert Brouns als plaatsvervangend lid door mevrouw Vera Jans.

Onderzoek van de geloofsbrieven en eedaflegging van een nieuw lid
Motie van orde

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.