U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 20 december 2006, 14.04u

De voorzitter

Hoofdelijke stemming

Dames en heren, aan de orde is de hoofdelijke stemming over de motie van aanbeveling.

Er zijn technische problemen. De vergadering wordt enkele minuten geschorst.

De vergadering is geschorst om 18 uur.

De vergadering wordt hervat om 18.15 uur.
De voorzitter

Dames en heren, de technologie laat ons wat langer in de steek dan we dachten. Ik stel voor om de stemmingen over de laatste drie moties van aanbeveling naar morgen te verplaatsen. Is iedereen het hiermee eens? (Instemming)

van Christian Verougstraete, Jan Penris, Erik Tack, Wim Van Dijck en Monique Moens
974 (2006-2007) nr. 2
Regeling van de werkzaamheden

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.