U bent hier

De voorzitter

Hoofdelijke stemming

Dames en heren, aan de orde is de hoofdelijke stemming over de actualiteitsmotie van mevrouw Vogels tot besluit van het op 8 november 2006 gehouden actualiteitsdebat over het eventueel openstellen van bos- en natuurreservaten voor de jacht.

De stemming begint.

Stemming nr. 8

Ziehier het resultaat:

105 leden hebben aan de stemming deelgenomen;

5 leden hebben ja geantwoord;

98 leden hebben neen geantwoord;

2 leden hebben zich onthouden.

Dientengevolge neemt het Vlaams Parlement de motie niet aan.

Reden(en) voor onthouding?

De heer Wymeersch heeft het woord.

Frans Wymeersch

Ik heb me onthouden om de achtbare van collega's van CD&V te kunnen duidelijk maken wat ze pas hebben verworpen. Ze hebben het standpunt verworpen dat het Vlaams Parlement de minister van Leefmilieu steunt in zijn pogingen om het ecologische evenwicht in bos- en natuurreservaten te handhaven, en steunt hem om daartoe ook de jachtverenigingen en de wildbeheerseenheden in te schakelen om de beheersjacht of de bestrijding van bepaalde soorten mogelijk te maken.

Met andere woorden, collega's van CD&V, u heeft het lef om uw eigen minister af te vallen. (Applaus bij het Vlaams Belang)

Wij blijven bij ons standpunt. En als een CD&V-minister van Leefmilieu het gelijk aan zijn kant heeft, zullen wij hem blijven steunen, ook tegen zijn eigen fractie in. (Applaus bij het Vlaams Belang)

De voorzitter

De heer Loones heeft het woord.

Jan Loones

Mevrouw de voorzitter, ik heb me onthouden omdat ik sympathie heb voor de groene waakzaamheid. Ik denk dat dat bij minister Peeters gerechtvaardigd is. (Applaus bij Groen!)

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is geopend met een beperkt aantal plaatsen. Bezoekers die een plenaire vergadering willen bijwonen, sturen een mailtje naar 
onthaal@vlaamsparlement.be met daarin naam en geboortedatum.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.