U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 8 november 2006, 14.04u

Motie van orde - Opheldering over de stand van zaken
De voorzitter

Opheldering van de stand van zaken

Dames en heren, met toepassing van artikel 46 van ons Reglement heeft de heer Dewinter bij motie van orde het woord gevraagd.

Mevrouw de voorzitter, geachte collega's, mijn fractie wil haar ongenoegen uiten over het feit dat ons parlement volgende week woensdag, op een zittingsdag na het pas genoten herfstverlof, alweer de boeken dicht doet omdat we geacht worden het feest van de dynastie te vieren. Naast alle politieke bedenkingen die men bij dit feest kan hebben, wil ik erop wijzen dat dit geen feestdag is voor de werkende Vlaming. Het is zelfs een feestdag die nog niet lang geleden geschrapt is voor het onderwijzend personeel. Het is uitsluitend nog een verlofdag voor de meeste ambtenaren. Ik begrijp niet waarom het Vlaams Parlement uitgerekend het feest van de dynastie als een verlofdag beschouwt aangezien de dynastie in ons parlement geen enkele bevoegdheid heeft noch bij het tot stand komen van decreetgevende initiatieven, noch bij andere initiatieven die ons parlement neemt. Ik zou dan ook willen aandringen dat we in de toekomst 15 november niet langer als een verlofdag zullen beschouwen maar als een werkdag voor de leden van het Vlaams Parlement. Dit hoeft niet per se een politiek signaal te zijn, maar vooral een signaal van het gezond verstand tegenover de publieke opinie.

Voor de gemiddelde werkende Vlaming is 15 november geen feestdag en zeker geen verlofdag, terwijl het Vlaams Parlement het blijkbaar wel nodig acht om die dag aan te grijpen om de deuren te sluiten.

Mevrouw de voorzitter, vandaar ons ongenoegen, dat ik bij het begin van deze zitting wou formuleren, zowel voor u als voor onze collega's van de andere fracties.

De voorzitter

Mijnheer Dewinter, zoals u weet, wordt de agenda van de plenaire vergadering vastgelegd door het Bureau. Het staat u vrij om suggesties te doen tijdens de volgende vergadering van het Bureau.

Het incident is gesloten.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.