U bent hier

De voorzitter

Algemene bespreking

Dames en heren, de algemene bespreking is geopend.

De heer Van Nieuwenhuysen, verslaggever, heeft het woord.

Luk Van Nieuwenhuysen

Mijnheer de voorzitter, al was het maar om aan te tonen dat sommige verslaggevers wel aanwezig zijn, breng ik kort verslag uit.

Het gaat hier om een typisch investeringsakkoord zoals de meeste die we intussen al hebben behandeld, met dat verschil dat de afronding van de bespreking in dit geval dateert van voor de introductie van de milieu- en arbeidsclausules in de standaard BLEU-ontwerptekst. Dit ontwerp van decreet in eenparig aangenomen in de commissie.

De voorzitter

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

De algemene bespreking is gesloten.

Artikelsgewijze bespreking

De voorzitter: Dames en heren, aan de orde is de artikelsgewijze bespreking van het ontwerp van decreet.

(Zie Parl. St. Vl. Parl. 2005-2006, nr. 761/1).

De artikelen 1 en 2 worden zonder opmerkingen aangenomen.

We zullen om 16 uur de hoofdelijke stemming over het ontwerp van decreet houden.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.