U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 15 maart 2006, 14.33u

Aanwijzing van twee deskundigen en twee plaatsvervangers die naar aanleiding van de verkiezingen van 8 oktober 2006 toezien op de integriteit en de goede werking van alle informaticatechnische aspecten van het kiessysteem
De voorzitter

Dames en heren, aan de orde is de aanwijzing van twee deskundigen en twee plaatsvervangers die naar aanleiding van de verkiezingen van 8 oktober 2006 toezien op de integriteit en de goede werking van alle informaticatechnische aspecten van het kiessysteem, conform artikel 5bis van de wet van 11 april 1994 tot organisatie van de geautomatiseerde stemming.

Het Uitgebreid Bureau draagt de heren Kurt De Vriendt, directeur van de directie Informatica, en Ronny Ramoudt, attaché bij de directie Informatica, voor als deskundigen en de heren Luc Van Looy, adjunct-adviseur bij de directie Informatie, en Anthony Strubbe, assistent bij de directie Informatica, voor als plaatsvervangers.

Is het Parlement het daarmee eens? (Instemming)

Ik verklaar de heren Kurt De Vriendt, directeur van de directie Informatica, en Ronny Ramoudt, attaché bij de directie Informatica, aangewezen tot deskundigen en de heren Luc Van Looy, adjunct-adviseur bij de directie Informatie, en Anthony Strubbe, assistent bij de directie Informatica, tot plaatsvervangers zoals bedoeld in artikel 5bis van de wet van 11 april 1994 tot organisatie van de geautomatiseerde stemming.

Benoeming van een lid van de raad van bestuur van het Vlaams Instituut voor Vrede en Geweldpreventie

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.