U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 15 februari 2006, 14.35u

Wijziging van het huishoudelijk reglement van de Expertencommissie voor Overheidscommunicatie (Gemeenschaps- en gewestaangelegenheden)
De voorzitter

Bespreking en stemming

De voorzitter: Dames en heren, de bespreking is geopend.

Mevrouw Heeren, secretaris, heeft het woord.

Veerle Heeren

Mijnheer de voorzitter, het gaat erom dat het maximumbedrag voor de vergoedingen van de leden van de Expertencommissie voor Overheidscommunicatie wordt opgetrokken van 625 euro per jaar naar 1.250 euro per jaar.

De voorzitter

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

De bespreking is gesloten.

Mag ik aannemen dat de wijziging van het huishoudelijk reglement van de Expertencommissie voor Overheidscommunicatie eenparig is aangenomen?

(Instemming)

Dan is aldus besloten

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.