U bent hier

De voorzitter

Dames en heren, aan de orde is de hoofdelijke stemming over de met redenen omklede motie.

Mevrouw Michiels heeft het woord.

An Michiels

Het gaat hier om een probleem dat de partijgrenzen ver overstijgt. De nood aan geld voor de schoolinfrastructuur is zeer groot. De conclusie van mijn interpellatie die ik hierover in de commissie heb gehouden, was dat er twee moties werden ingediend. Beide moties zijn vrij gelijklopend. Beide vragen extra geld voor de reguliere financiering en de invoering van een alternatieve financiering om tegemoet te komen aan de hoge noden inzake schoolinfrastructuur. Ik doe hier vandaag een oproep om het gezond verstand te laten primeren boven de partijpolitieke spelletjes. De logische conclusie is dan ook dat de eerste motie wordt goedgekeurd. (Applaus bij het Vlaams Belang)

De voorzitter

Dames en heren, de stemming begint.

Stemming nr.6

Ziehier het resultaat:

118 leden hebben aan de stemming deelgenomen;

31 leden hebben ja geantwoord;

82 leden hebben neen geantwoord;

5 leden hebben zich onthouden.

Dientengevolge neemt het Vlaams Parlement de motie niet aan.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is geopend met een beperkt aantal plaatsen. Bezoekers die een plenaire vergadering willen bijwonen, sturen een mailtje naar 
onthaal@vlaamsparlement.be met daarin naam en geboortedatum.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.