U bent hier

De voorzitter

Dames en heren, aan de orde is de hoofdelijke stemming over de met redenen omklede motie.

De heer Verreycken heeft het woord.

Rob Verreycken

We kunnen niet ontkennen dat deze Vlaamse Regering beslissingen neemt. Al snel na haar aantreden heeft de Vlaamse Regering beslist om een nieuwe belasting in te voeren. De Eliataks confronteert de Vlaamse gezinnen en bedrijven in 2005 met een forse stijging van de elektriciteitsfactuur.

In augustus 2005 heeft minister Peeters ruime media-aandacht gekregen voor zijn belofte om de Eliataks af te schaffen in 2006. Helaas heeft de Vlaamse Regering opnieuw beslist om die taks ook in 2006 volledig te innen. Dat betekent dat ook volgend jaar de Vlaamse gezinnen en bedrijven zullen worden geconfronteerd met een stijging van de fiscale druk met 172 miljoen euro.

Mijnheer de minister-president, in de Septemberverklaring hebben we veel dure woorden gehoord over impulsen voor het bedrijfsleven en aandacht voor meer tewerkstelling.

Het handhaven van die taks in 2006 is compleet in strijd met de inspanningen die zouden worden gedaan voor de economie. Het geld om de taks af te schaffen is voorhanden. De begroting heeft een ruim overschot en door de recente meevallers in het kader van de Lambermontgeldstromen is er geld te over. Het is dus perfect mogelijk om vandaag de Elia-taks af te schaffen zonder dat dit waar dan ook tot besparingen moet leiden en de financiële situatie van Vlaanderen in het gedrang komt. Het enige dat we nodig hebben om de Vlaamse gezinnen en bedrijven te verlossen van een belasting van 174 miljoen euro, is vijf seconden politieke moed. Ik wens alle collega's hier de moed toe om die vijf seconden vandaag te vinden. (Applaus bij het Vlaams Belang)

De voorzitter

Dames en heren, de stemming begint.

Stemming nr.4

Ziehier het resultaat:

113 leden hebben aan de stemming deelgenomen;

29 leden hebben ja geantwoord;

84 leden hebben neen geantwoord.

Dientengevolge neemt het Vlaams Parlement de motie niet aan.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is geopend met een beperkt aantal plaatsen. Bezoekers die een plenaire vergadering willen bijwonen, sturen een mailtje naar 
onthaal@vlaamsparlement.be met daarin naam en geboortedatum.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.