U bent hier

De voorzitter

Dames en heren, aan de orde is de hoofdelijke stemming over de actualiteitsmotie.

Stemming

Het resultaat wat betreft de gewestaangelegenheden is als volgt:

111 leden hebben aan de stemming deelgenomen;

33 leden hebben ja geantwoord;

1 lid heeft zich onthouden;

77 leden hebben neen geantwoord.

Het resultaat wat betreft de gemeenschapsaangelegenheden is als volgt:

117 leden hebben aan de stemming deelgenomen;

36 leden hebben ja geantwoord;

1 lid heeft zich onthouden;

80 leden hebben neen geantwoord.

Dientengevolge neemt het Vlaams Parlement de actualiteitsmotie niet aan.

Redenen voor onthouding?

Jos Stassen

Ik stel tot mijn verbijstering vast dat de meerderheid niet gelooft dat de regering zou doen wat wij in de motie hebben voorgesteld, namelijk niet actief meewerken aan de fiscale amnestie. Ik neem daar akte van. We zullen daarop doorgaan.

De voorzitter

Dames en heren, hiermee zijn we aan het einde gekomen van onze werkzaamheden voor vandaag.

We komen opnieuw bijeen op woensdag 19 oktober 2005 om 14.30 uur.

Geen bezwaar? (Instemming)

De vergadering is gesloten.

De vergadering wordt gesloten om 17.55 uur.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.