U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 16 februari 2005, 14.31u

van Agnes Bruyninckx-Vandenhoudt aan minister Kris Peeters, beantwoord door minister Yves Leterme en minister Kris Peeters
146 (2004-2005)
van Jef Tavernier aan minister Yves Leterme, beantwoord door minister Yves Leterme en minister Kris Peeters
147 (2004-2005)
De voorzitter

Aan de orde zijn de samengevoegde actuele vragen van mevrouw Bruyninckx tot de heer Peeters, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, over de voorwaarden voor de plaatsing van windturbines en het dossier Zeebrugge, en van de heer Tavernier tot de heer Leterme, minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Institutionele Hervormingen, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid, over de bouwvergunning voor windmolens in Zeebrugge.

Agnes Bruyninckx-Vandenhoudt

Enkele dagen geleden maakte de Brugse burgemeester bekend dat hij het op een akkoordje zou hebben gegooid met de Vlaamse overheid. Die laatste zou geen vergunning geven voor de zeven windmolens op de westelijke strekdam en de stad Brugge zou het annulatieberoep voor de zeven andere windmolens van Electrawind aan het Boudewijnkanaal opgeven. Klopt dit bericht?

Is de Vlaamse Regering van plan om de interdepartementale rondzendbrief van 2000 te hervormen? Acht de minister het wenselijk om die te verfijnen? De windmolendossiers maken duidelijk dat de verschillende administraties verschillende interpretaties hanteren. Door de onvolkomenheid van de rondzendbrief moet de stad Brugge speciale windplannen maken, die de verwarring vergroten. De noodzaak voor een verdere verfijning wordt ook aangegeven door een onderzoek in opdracht van het viWTA.

Jef Tavernier

Ik ben verbaasd over het persbericht van de Brugse burgemeester met de mededeling dat de Vlaamse overheid geen bouwvergunning zal afleveren voor de geplande windmolens op de westelijke strekdam in Zeebrugge. De minister-president en minister Vande Lanotte verbinden zich ertoe om daarvoor tussen te komen bij de minister van Ruimtelijke Ordening. Dat is eigenaardig. In het Vlaamse regeerakkoord staat dat er tegen 2010 6 procent hernieuwbare energie moet zijn en windenergie is daarin een belangrijk element. De vorige Vlaamse Regering heeft bovendien op de westelijke strekdam een concessie en een milieuvergunning toegekend. Er zijn tevens middelgrote Vlaamse bedrijven bij betrokken. Klopt het bericht? Kadert dit in het energiebeleid van de Vlaamse Regering? Heeft de minister-president die toezegging gedaan en kan hij dat zomaar doen?

Minister-president Yves Leterme

Ik ga geen verklaringen afleggen in de zin van de Brugse burgemeester. Op 4 november 2004 is er een bouwvergunning aangevraagd voor de bouw van zeven windturbines. Het Instituut voor Natuurbehoud en de afdeling Natuur hebben daarover een negatief advies verleend. Naar aanleiding van de milieuvergunning werd een nieuw advies gevraagd en werd opnieuw negatief geadviseerd omdat het betrokken gebied in een habitatgebied is gelegen. Omdat de vergunningsprocedure nog loopt, doe ik geen uitspraak over de afloop ervan. Ten slotte wijs ik erop dat in mijn stad binnenkort vier windturbines komen, die zullen bijdragen tot de realisatie van de 6 procent hernieuwbare energie.

Jef Tavernier

De minister-president spreekt zich niet uit over mijn vraag of hij al dan niet een verbintenis heeft aangegaan. Hij laat de verklaringen van de burgemeester voor de rekening van die laatste. Daardoor worden die verklaringen twijfelachtig. Het feit dat er een discussie bezig is over de habitat- en vogelrichtlijn is een belangrijk element. Uit een aanvullend MER blijkt dat de bouw van het sterneneiland in zeebrugge een positieve invloed heeft gehad op de aanwezigheid van sternen.

Minister Kris Peeters

Een aanpassing van de ministeriële rondzendbrief is inderdaad noodzakelijk en zal gebeuren. Eind 2004 heeft de regering beslist om alle juridische en praktische belemmeringen in kaart te brengen; eind juni zullen we een voorstel doen om alle resterende hindernissen weg te werken.

De verfijning van de rondzendbrief is niet enkel een zaak van de minister van Energie en Leefmilieu: ik zal de Vlaamse Regering voorleggen de rondzendbtrief te actualiseren, zodat de doelstellingen van het regeerakkoord ook kunnen gehaald worden.

Agnes Bruyninckx-Vandenhoudt

Wij blijven op deze verfijnig aandringen. Wij lopen vandaag het risico dat er op de Zeebrugse dijk 7 windmolens komen. Dat is volstrekt onaanvaardbaar. Daarom ben ik blij dat de verfijning er daadwerkelijk komt.

De voorzitter

Het incident is gesloten.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.