U bent hier

De voorzitter

Aan de orde zijn de aangehouden stemmingen over de amendementen op de tabel bij de artikelen 1 en 2 en over de artikelen 1 en 2 van het ontwerp van decreet houdende tweede aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2004.

  • De amendementen worden niet aangenomen.
  • De artikelen 1 en 2 worden aangenomen.

Hoofdelijke stemming

De voorzitter: Aan de orde is de hoofdelijke stemming over het ontwerp van decreet houdende tweede aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2004.

Het ontwerp van decreet wordt, wat de gemeenschapsaangelegenheden betreft, met 78 stemmen tegen 35 en, wat de gewestaangelegenheden betreft, met 75 stemmen tegen 32 aangenomen.

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.