U bent hier

De voorzitter

Aan de orde zijn de aangehouden stemmingen over de amendementen op de tabel bij de artikelen 1 en 2 en over de artikelen 1 en 2 van het ontwerp van decreet houdende tweede aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2004.

  • De amendementen worden niet aangenomen.
  • De artikelen 1 en 2 worden aangenomen.

Hoofdelijke stemming

De voorzitter: Aan de orde is de hoofdelijke stemming over het ontwerp van decreet houdende tweede aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2004.

Het ontwerp van decreet wordt, wat de gemeenschapsaangelegenheden betreft, met 78 stemmen tegen 35 en, wat de gewestaangelegenheden betreft, met 75 stemmen tegen 32 aangenomen.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.