U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 22 december 2004, 15.04u

van Francis Vermeiren aan minister Marino Keulen
104 (2004-2005)
van Joris Van Hauthem aan minister Marino Keulen
105 (2004-2005)
De voorzitter

Aan de orde zijn de samengevoegde actuele vragen van de heer Vermeiren en de heer Van Hauthem tot de heer Keulen, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering, over de problemen bij de uitbetaling van de energiedividenden aan de gemeenten.

Francis Vermeiren

Op deze vraag wil ik een duidelijk antwoord dat zich niet beperkt tot ja of nee.

Bij de gemeentebesturen heerst paniek omdat ze in deze moeilijke financiële periode de dividenden van de gemengde intercommunales niet zullen kunnen ontvangen vóór het einde van het jaar. Daardoor kunnen ze in cash flow moeilijkheden komen en kunnen er ook problemen rijzen bij het opstellen van de begroting voor 2005-2006.

Enkele weken geleden deelde de intercommunale Iverlek aan de gemeenten mee dat hun rekeningen niet zijn goedgekeurd. Ze hadden immers een afschrijving van 2 procent gehanteerd en niet van 3 procent zoals voorgeschreven in het KB van 2001. Bovendien hadden ze zich niet gehouden aan de normen van de vennootschapswetgeving.

Voor de afschrijving aan 2 procent verwijzen de gemengde intercommunales naar een advies van de CREG. Zij zijn tegen de minister in beroep gegaan bij de Raad van State. De zuivere intercommunales hebben zich niet aan het advies van de CREG gehouden, zodat ze de voorlopige dividenden kunnen uitbetalen. Zij zijn in beroep gegaan tegen de beslissing van de CREG.

Het is tergend dat men van in den beginne beslissingen neemt die niet wettig zijn. Wat is het standpunt van de minister hierover? Wij menen dat de minister moeilijk anders kan dan de wetgeving te laten naleven. Het advies van de CREG heeft trouwens ook gevolgen voor de investeringen.

De minister moet een duidelijke uitspraak doen waaruit blijkt dat de gemengde intercommunales de dividenden zouden kunnen uitbetalen, weliswaar met de goedkeuring van de revisoren die moeten vaststellen dat er voldoende reserves zijn. In dat geval is de huidige paniek overbodig.

Men moet duidelijk zeggen dat een regulerende overheid moet controleren en helpen waar nodig, maar dat ze geen moeilijkheden mag creëren voor de financiën van steden en gemeenten.

Joris Van Hauthem

Voor de afschrijvingen van investeringen in infrastructuur door gemengde distributienetbeheerders bestaat er een tegenstrijdigheid in de regelgeving. De minister heeft de jaarrekeningen van de gemengde intercommunales niet goedgekeurd omdat ze de adviezen van de CREG gevolgd hebben, namelijk het afschrijven van de investeringen over een periode van vijftig jaar a rato van 2 procent. De richtlijnen van de minister bepalen dat men dat moet doen over een periode van 33 jaar a rato van 3 procent. Het gevolg is dat de gemeenten die afhankelijk zijn van de gemengde intercommunales, een bedrag van 75 miljoen euro zouden mislopen.

Ook de Elia-heffing is nog altijd niet rond. Ze zit vervat in de programmawet die in de senaat wordt besproken en waarover morgen zal worden gestemd. Sommige gemeenten die de heffing al hadden ingecalculeerd in hun begroting, moeten nu leningen aangaan. Ook daar heeft men een achterstand opgelopen. Op 15 februari zou de eerste doorstorting van de Elia-heffing aan de gemeenten gebeuren, maar die datum komt in het gedrang.

De minister moet duidelijk maken welke regelgeving er nu feitelijk van toepassing is op de afschrijvingen.

De minister moet zich hier verantwoorden omdat hij de wet toepast. Dat is toch wel de omgekeerde wereld. In deze materie moet de minister van Binnenlands Bestuur een wettigheidcontrole toepassen en geen opportuniteitscontrole.

De federale wetgeving en de rondzendbrieven bepalen dat er moet worden afgeschreven op 3 procent over 33 jaar en wel op de geherwaardeerde meerwaarde. Daarover heeft nooit enige betwisting bestaan, noch bij de gemengde, noch bij de zuivere intercommunales. De zuivere intercommunale passen dit regime nog steeds toe. De gemengde intercommunales passen nu een regime toe van 2 procent over 50 jaar. Ze baseren zich daarvoor op een advies van de CREG. Gezien de hiërarchie van de normen kan een dergelijk advies echter nooit ingaan tegen de wetgeving.

Op 12 november heb ik aan de intercommunales laten weten dat ze zonder problemen dividenden of voorschotten op dividenden konden uitkeren aan hun aandeelhouders. Voorwaarde is wel dat de revisor attesteert dat er in 2004 winst werd gemaakt, en dat is het geval.

Daarom lanceer ik een oproep dat men zou stoppen met procederen en dat men ervoor zou zorgen dat de gemeenten hun geld krijgen.

Francis Vermeiren

Ik dank de minister voor zijn duidelijk antwoord.

Ik vraag dat de minister de betrokken intercommunales zou contacteren opdat ze ervoor zouden zorgen dat het geld bij de gemeenten aankomt vóór 31 december.

Joris Van Hauthem

De gemengde intercommunales zullen het niet-goedkeuren van de jaarrekeningen blijkbaar aanvechten voor de Raad van State. Hoe gaat de minister daarmee om? Het belangrijkste is natuurlijk dat de gelden kunnen worden uitbetaald.

Men kan dividenden uitkeren. De gemeenten moeten hun vertegenwoordigers in de intercommunales daarop aanspreken.

Ik begrijp niet goed dat men wil procederen. Ik doe immers alleen een wettigheidcontrole. Ik kan dus niet anders dan de wetgeving en de rondzendbrieven toepassen.

De voorzitter

Het incident is gesloten.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.