U bent hier

Verslag

Opening van de vergadering
Mededeling van de voorzitter
Motie van orde : persoonlijk feit
van Dominique Guns aan minister Kathleen Van Brempt
106 (2004-2005)
Motie van orde : persoonlijk feit
Begroting van het Kinderrechtencommissariaat voor het begrotingsjaar 2005
Begroting van de Vlaamse ombudsdienst voor het begrotingsjaar 2005
Wijziging van het huishoudelijk reglement van het Vlaams Instituut voor Wetenschappelijk en Technologisch Aspectenonderzoek (Gemeenschaps- en gewestaangelegenheden)
Begroting van het Vlaams Instituut voor Wetenschappelijk en Technologisch Aspectenonderzoek voor het begrotingsjaar 2005
Eindejaarswensen
Regeling van de werkzaamheden

Agenda

Actuele vragen (Regl. art. 82)
EVENTUEEL voortzetting van de agenda van de morgenvergadering
Ontwerp van aanpassing van de werkingsbegroting van het Vlaams Parlement voor het begrotingsjaar 2004
van het Bureau van het Vlaams Parlement
10 (2004-2005) nr. 1
Bespreking en stemming
Begroting van het Kinderrechtencommissariaat voor het begrotingsjaar 2005
Begroting van het Vlaams Instituut voor Wetenschappelijk en Technologisch Aspectenonderzoek voor het begrotingsjaar 2005
Begroting van de Vlaamse ombudsdienst voor het begrotingsjaar 2005
Wijziging van het huishoudelijk reglement van het Vlaams Instituut voor Wetenschappelijk en Technologisch Aspectenonderzoek
(Gemeenschaps- en gewestaangelegenheden)
18 (2004-2005) nr. 1
Verslaggever
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Hoofdelijke stemming
14 (2004-2005) nr. 1
Verslaggever
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Hoofdelijke stemming
van Vera Dua en Jos Stassen
143 (2004-2005) nr. 1
Verslaggever
Gemeenschapsaangelegenheid
Hoofdelijke stemming

Hoofdelijke stemmingen kunnen ook na 17 uur worden gehouden

Dit agendapunt werd gewijzigd Bekijk de historiek van wijzigingen.

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.