U bent hier

De voorzitter

Aan de orde is de actuele vraag van de heer De Loor tot mevrouw Vervotte, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over de nood aan een vaccinatieprogramma tegen agressieve pneumokokkeninfecties bij jonge kinderen.

Het aantal kinderen van minder dan vijf jaar dat een pneumokokkeninfectie oploopt is dubbel zo hoog als men vroeger dacht. Een op tien sterft eraan. Bovendien blijken steeds meer bacteriën resistent tegen de antibiotica. Gelukkig bestaat er wel een vaccin, maar dat is erg duur. Een vaccinatieprogramma kost vier keer 68 euro.

Is de minister bereid snel te starten met een dergelijk programma in Vlaanderen? Wordt er samengewerkt met de federale overheid met het oog op de terugbetaling?

Minister Inge Vervotte

Vaccinatie speelt een belangrijke rol in adequate en efficiënte preventie. Het verminderen van het aantal infectieziekten is ook een van de Vlaamse gezondheidsdoelstellingen. De Hoge Gezondheidsraad heeft gevraagd om het vaccin tegen pneumokokken op te nemen in het vaccinatieprogramma voor zuigelingen. Dat valt onder het protocol met de federale overheid, waarin vastgelegd is dat die laatste twee derde betaalt en de gemeenschappen een derde. Ik ben van plan om op de volgende interministeriële conferentie, die plaatsvindt op 6 december, aan federaal minister Demotte voor te stellen om het pneumokokkenvaccin in dat samenwerkingsakkoord op te nemen

De voorzitter

Het incident is gesloten.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is geopend met een beperkt aantal plaatsen. Bezoekers die een plenaire vergadering willen bijwonen, sturen een mailtje naar 
onthaal@vlaamsparlement.be met daarin naam en geboortedatum.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.