U bent hier

De voorzitter

Overeenkomst tussen de meerderheidsfracties in het Vlaams Parlement

De voorzitter: Aan de orde is de actuele vraag van de heer Stassen tot de heer Leterme, minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Institutionele Hervormingen, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid, over de houding van de Vlaamse Regering tegenover de overeenkomst gemaakt tussen de meerderheidsfracties in het Vlaams Parlement.

Jos Stassen

Het protocol dat de meerderheidsfracties hebben afgesloten, is eerder een illustratie van het cultiveren van wantrouwen dan van het geven van vertrouwen. Het is normaal dat er een vormelijk akkoord wordt gesloten om het regeerakkoord uit te voeren. Maar dit protocol gaat wel zeer ver. Als het wordt uitgevoerd, wordt het parlement gereduceerd tot de uitvoerder van een aantal afspraken die intern door de meerderheid zijn gemaakt. Ik kan me niet voorstellen dat de minister-president niet betrokken is geweest bij het opstellen van dit protocol. Hoe komt het dat men zo weinig vertrouwen heeft in het parlement? Waarom wordt er een dergelijke verbintenis van de meerderheidsfracties gevraagd?

Minister-president Yves Leterme

Ik heb veel respect voor de ervaringsdeskundigheid van de heer Stassen inzake het hanteren van een dergelijke nota. Verder heb ik ook veel respect voor de scheiding van de machten. Er wordt veel aandacht besteed aan het protocol, maar ik wijs erop dat ook het regeerakkoord een akkoord van de meerderheidsfracties is. In elk geval beschouwt de regering deze afspraken tussen de fractieleiders niet als een vrijbrief. Ze wenst zich te onderwerpen aan de parlementaire controle. (Aplaus bij CD&V)

Jos Stassen

Misschien kan in het protocol ook worden opgenomen wanneer de meerderheid moet applaudisseren.

De voorzitter

Het incident is gesloten.

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.