U bent hier

Eric Van Rompuy

In de Kamer wordt gedebatteerd over een nieuwe nationaliteitenwet. Dit doet afbreuk aan het integratiemodel en heeft belangrijke gevolgen voor de positie van de Vlamingen in Brussel. Wij hebben een motie betreffende een belangenconflict ingediend die, naar ik meen, op een ruime steun van de fracties kan rekenen. Kan die motie ook in de plenaire vergadering van donderdag behandeld worden?

Joris Van Hauthem

Ook wij wilden dergelijke motie neerleggen. De procedure hiervoor is echter gewijzigd. Dergelijke motie kan slechts goedgekeurd worden als er over gestemd is in de bevoegde Kamercommissie. Dit is nog niet het geval

Ludwig Caluwé

Dergelijke motie kan altijd ingediend worden, er kan zelfs over gestemd worden, maar het betrokken voorstel of ontwerp wordt pas geschorst na de stemming in de commissie

De voorzitter

Ik stel voor om dit onderwerp eveneens op de agenda van donderdag te plaatsen. We zullen de werkzaamheden in de Kamer volgen. (Instemming)

Debat : de financiering van de gemeenschappen en de gewesten, meer bepaald het onderwijsakkoord

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.