U bent hier

Plenaire vergadering

dinsdag 4 mei 2004, 14.27u

van André Denys, André Van Nieuwkerke, Frans Ramon en Jan Roegiers
2171 (2003-2004) nr. 1
De voorzitter

Onderwijsgebonden sport

De voorzitter : Aan de orde is het voorstel van decreet van de heren André Denys, André Van Nieuwkerke, Frans Ramon en Jan Roegiers betreffende de onderwijsgebonden sport.

De algemene bespreking is geopend.

Gilbert Van Baelen

De heer Gilbert Van Baelen, verslaggever : Dit voorstel van decreet benadrukt de relatie tussen sport, sportclubs en scholen en wil de samenwerking tussen sport en onderwijs verbeteren omdat veel jongeren na hun schooltijd niet meer aan sport doen.

De aanleiding tot dit decreet zijn enkele maatregelen uit CAO 6 en de behoefte aan een constructieve samenwerking. Na de hoorzitting hebben oppositie en meerderheid samen enkele amendementen ingediend over de samenstelling van de Centrumraad, de samenwerking met het hoger onderwijs en het leerplichtonderwijs, garanties voor het personeel en de financiering. Het geamendeerde voorstel van decreet werd uiteindelijk goedgekeurd.

André Denys

Dit voorstel van decreet brengt de sportwereld en de onderwijswereld samen opdat beide elkaar zouden bevruchten. De verdienste van de stichting Schoolsport is groot, maar organisaties als Bloso hadden het moeilijker in de scholen. Ik dank de oppositie voor haar constructieve houding. Ik hoop dat we er ooit in slagen het departement Volksgezondheid bij dit voorstel van decreet kunnen betrekken.

De voorzitter : De algemene bespreking is gesloten.

Artikelsgewijze bespreking

De voorzitter : Aan de orde is de artikelsgewijze bespreking van het voorstel van decreet van de heren Denys, Van Nieuwkerke, Ramon en Roegiers betreffende de onderwijsgebonden sport.

- De artikelen worden zonder opmerkingen aangenomen.

De artikelsgewijze bespreking is gesloten.

We zullen morgen om 16 uur de hoofdelijke stemming over het voorstel van decreet houden.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.