U bent hier

De voorzitter

ONTWERPEN VAN DECREET

Preventie, bestrijding en bestraffing van mensenhandel

Algemene bespreking

De voorzitter : Aan de orde is het ontwerp van decreet houdende instemming met het aanvullend protocol inzake de preventie, bestrijding en bestraffing van mensenhandel, in het bijzonder vrouwenhandel en kinderhandel, bij het verdrag van de Verenigde Naties tegen transnationale georganiseerde misdaad, opgemaakt in New York op 15 november 2000.

De algemene bespreking is geopend.

Stefaan Platteau

, verslaggever : Mensenhandel en in het bijzonder kinder- en vrouwenhandel zijn belangrijke problemen, waaraan intensief wordt gewerkt sinds 10 jaar geleden de commissie Mensenhandel opgericht werd. Dat gebeurde onder voorzitterschap van minister Vande Lanotte en in aanwezigheid van minister Verwilghen.

Internationaal wordt de zaak in goede banen geleid door het Verdrag van de Verenigde Naties tegen de Transnationale Georganiseerde Misdaad, opgemaakt in 2000. Het Vlaamse parlement wil dit protocol nog goedkeuren voor het einde van deze regeerperiode.

Mensenhandel is een subtiele vorm van slavenhandel. Bovendien is het een misdaad die nog steeds verder evolueert. De overeenkomst moedigt de samenwerking tussen de verschillende verdragspartijen aan en bepaalt gemeenschappelijke standaarden voor de bestrijding van de georganiseerde misdaad. Het eerste punt, dat de misdaad ook in het nationale recht strafbaar stelt, is daarbij het belangrijkste. Dankzij de commissie Mensenhandel staat België hierin reeds zeer ver. De misdaad is in België strafbaar, ook als zij in een ander territorium gepleegd werd. Het voorliggende protocol kan voor ons land dus geen probleem vormen, omdat we het avant la lettre reeds in voege is.

De heer Van den Brande wees er in de commissie op dat op Europees niveau ook gestreefd wordt naar een gemeenschappelijke basisreglementering in verband met illegalen. De heer Ramon vond het uitermate belangrijk dat de slachtoffers een centrale plaats krijgen in een internationaal rechtskrachtig instrument. Hij wees tevens op het probleem van de kinderhandel voor de verkoop van organen. Ook dat probleem wordt in het protocol geviseerd. Minister Byttebier wees erop dat er heel wat gerealiseerd werd sinds de oprichting van de commissie Mensenhandel, nu meer dan 10 jaar geleden.

Het ontwerp van decreet werd in de commissie unaniem goedgekeurd. Wij hopen dat het ook hier aangenomen wordt. (Applaus)

De voorzitter

De algemene bespreking is gesloten.

Artikelsgewijze bespreking

De voorzitter : Aan de orde is de artikelsgewijze bespreking van het ontwerp van decreet houdende instemming met het aanvullend protocol inzake de preventie, bestrijding en bestraffing van mensenhandel, in het bijzonder vrouwenhandel en kinderhandel, bij het verdrag van de Verenigde Naties tegen transnationale georganiseerde misdaad, opgemaakt in New York op 15 november 2000.

- De artikelen worden zonder opmerkingen aangenomen.

De artikelsgewijze bespreking is gesloten.

We zullen morgen om 16 uur de hoofdelijke stemming over het ontwerp van decreet houden.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.