U bent hier

De voorzitter

De website www.vlaanderen.be

Hoofdelijke stemming

De voorzitter : Aan de orde is de hoofdelijke stemming over de met redenen omklede motie van de heren Jan Van Duppen, Jos Geysels, Jan Roegiers en Cis Schepens en mevrouw Riet Van Cleuvenbergen tot besluit van de op 9 maart 2004 door de heer Jan Van Duppen in commissie gehouden interpellatie tot mevrouw Patricia Ceysens, Vlaams minister van Economie, Buitenlands Beleid en E-government, over de tekorten, toegankelijkheidsproblemen en gebruiksvriendelijkheid van de website www.vlaanderen.be in de e-governmentplanning.

- De met reden omklede motie wordt, wat de gemeenschapsaangelegenheden betreft, eenparig door de 86 aanwezige leden en, wat de gewestaangelegenheden betreft, eenparig door de 84 aanwezige leden aangenomen.

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.