U bent hier

De voorzitter

VOORSTEL VAN DECREET

Verlenen van de eretitel aan burgemeesters, schepenen en OCMW-voorzitters

Algemene bespreking

De voorzitter :Aan de orde is het voorstel van decreet van de heer Van­denbroeke, mevrouw Gardeyn-Debever en de heren Plat­teau, Patrick Hos­tekint en Verfaillie tot wijziging van de wet van 10 maart 1980 betreffende het verlenen van de eretitel van hun ambt aan de burge­meesters, aan de schepenen en aan de voorzitters van de raden van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn of van de gewezen com­missies van openbare onderstand.

De algemene bespreking is geopend.

De heer Marcel Logist, verslaggever verwijst naar het schriftelijke verslag.

De algemene bespreking is gesloten.

Artikelsgewijze bespreking

De voorzitter : Aan de orde is de artikelsgewijze bespreking van het voorstel van decreet van de heer Vandenbroeke, mevrouw Gar­deyn-Debever en de heren Platteau, Hostekint en Verfaillie tot wijziging van de wet van 10 maart 1980 betreffende het ver­le­nen van de eretitel van hun ambt aan de burge­meesters, aan de sche­pe­nen en aan de voorzitters van de raden van de openbare centra voor maat­schap­pelijk welzijn of van de gewezen commissies van openbare on­der­stand.

- De artikelen worden zonder opmerkingen aangenomen.

De artikelsgewijze bespreking is gesloten.

We zullen om 16 uur de hoofdelijke stemming over het voorstel van de­creet houden.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.